Parkeringsnyheter för besökare

Den 1 februari 2021 genomförs förändringar för patienter och besökare som parkerar vid sjukhusen i Stockholms län. Taxorna görs mer enhetliga och marknadsanpassas till den lokala omgivningen.

På det sättet säkerställs att platserna verkligen finns tillgängliga för besökare och att regionens parkeringsplatser inte används av pendlare eller som boendeparkering. De ökade intäkterna behövs för att kunna upprätthålla goda parkeringsförhållanden vid sjukhusen. Locum genomför detta på uppdrag av Region Stockholm.

De viktigaste nyheterna
Höjda taxor på alla sjukhus innanför tullarna samt vid Karolinska Solna och Danderyds sjukhus. Taxan blir 30:-/timme. Samma timtaxa gäller dygnet runt.
Höjda taxor vid Karolinska Huddinge och Helix. Taxan blir 15:-/timme dygnet runt.
Parkeringsavgift införs vid Norrtälje sjukhus och Löwenströmska sjukhuset. Där samt på flera mindre sjukhus blir taxan 10:-/timme dygnet runt.

Långtidsparkering för patienter och besökare
För patienter och besökare som behöver parkera under en längre period uppnås maxtaxa efter 48 betalda timmar. Därefter är biljetten giltig ytterligare 5 dygn (det vill säga 7-dagarsbiljett kostar motsvarande taxa för 48 timmar).

Har du frågor? Kontakta Locums kundtjänst, telefon 08-123 172 00.

Nedan: Tabell med taxor för besökare för samtliga vårdbyggnader från 1 februari 2021.

Tabell taxor för besöksparkering

Publicerad: 15 januari 2021