Bästa leverantör och samarbetspartner

Vi ser fram emot sommar med gott samvete!

sommarhälsning_webb_artikel_800x250px_2022.png

Jag vill med detta brev skicka en tidig semesterhälsning och tacka för detta händelserika och i viss mån fortsatt utmanande första halvår. Vi har även i år haft många viktiga leveranser till Region Stockholm. Utifrån det rådande läget i vår omvärld och covid-19-pandemin har vi ibland fått vara extra uppfinningsrika och i vissa fall också behövt ha ett större tålamod än vanligt. Snart stundar dock välbehövlig semesterledighet, men innan det vill jag passa på att påminna om Locums förhållningssätt mot muta och andra oegentligheter. 

Sund kultur med etik och fokus på verksamheten. För oss på Locum är det viktigt att göra rätt och det ska också vara lätt att göra rätt. Det ska inte finnas anledning att ifrågasätta Locums professionalism och objektivitet, inte heller det ansvar vi tar för skattebetalarnas pengar.

Inför sommaren och ledigheter är det vanligt med gåvor eller event och det är givetvis trevligt. Men för att vi ska ha goda och sunda affärsrelationer och en bra samarbetskultur vill vi uppmärksamma dig på Region Stockholms och Locums riktlinjer avseende vad som är muta eller annan oegentlighet och vad vi gör för att motverka detta. 

Det är inte förenligt med Region Stockholms och Locums riktlinjer att medarbetare tar emot förmåner, eller deltar i evenemang, som inte utgör ett led i tjänsteutövningen. I samband med pågående upphandling eller myndighetsutövning är alla former av förmåner otillåtna. Givetvis är det viktigt med möten av skilda slag mellan Locum, leverantörer och samarbetspartners. Dessa möten måste dock kunna kopplas till Locums tjänsteutövande. 

Jag och vi alla på Locum önskar dig och dina medarbetare en riktigt härlig sommar!

 

Med vänliga hälsningar,

Anette Henriksson
Vd, Locum AB

Publicerad: 3 juni 2022