Bästa leverantör och samarbetspartner

Nu är det snart jul igen...

jul_webb_700x200px_2022.jpg

Jag vill med detta brev skicka en tidig julhälsning och tacka för året som gått. Det senaste året har dessvärre präglats av en osäker omvärld med många orosmoln. Hela vårt samhälle har dock dragit viktiga lärdomar av tidigare insatser. Dessa behöver vi nu ta med oss när vi snart går ett nytt år till mötes och förhoppningsvis en ljusare framtid. Snart stundar en välbehövlig ledighet under jul och nyår, men innan dess vill jag likt tidigare år passa på att påminna om Locums förhållningssätt mot muta och andra oegentligheter. 

Sund kultur med etik och fokus på verksamheten 
För oss på Locum är det viktigt att göra rätt och det ska också vara lätt att göra rätt. Det ska inte finnas anledning att ifrågasätta Locums professionalism och objektivitet, inte heller det ansvar vi tar för skattebetalarnas pengar. 

I jultid är det vanligt med gåvor och julmiddagar, och det är givetvis trevligt. Men för att vi ska ha goda och sunda affärsrelationer och en bra samarbetskultur, vill vi uppmärksamma dig på Region Stockholms och Locums riktlinjer avseende vad som är muta eller annan oegentlighet och vad vi gör för att motverka detta. 

Det är inte förenligt med Region Stockholms eller Locums riktlinjer att medarbetare tar emot förmåner om det finns någon som helst risk att det kan leda till misstanke om att Locums opartiskhet kan ifrågasättas eller att medarbetare deltar i evenemang som inte är arbetsrelaterade och till nytta för vårt uppdrag. I samband med pågående upphandling är alla former av förmåner otillåtna. Givetvis är det viktigt med möten av skilda slag mellan Locum, leverantörer och samarbetspartners. Dessa möten måste dock kunna kopplas till Locums tjänsteutövande. 

Med en förhoppning om ett härligt julfirande vill jag och alla på Locum, önska dig och dina medarbetare en riktigt god jul och ett gott nytt år. 

 

Med vänliga hälsningar,

Anette Henriksson
Vd, Locum AB