Enbart ett fåtal djur hör hemma i sjukhusmiljö

I Locums vårdmiljöer eftersträvar vi att alla människor ska kunna känna sig trygga och inte riskera att i onödan utsättas för allergi eller djur som kan skapa rädsla och obehag. Därför är enbart certifierade assistanshundar tillåtna i sjukhusmiljöer. Detta gäller även publika entréer och omkringliggande vårdanknutna miljöer. Övriga hundar eller andra husdjur är inte tillåtna.

ledarhund_fram_700pxl.jpg

Personer med funktionsnedsättning kan ha en assistanshund som ett hjälpmedel och stöd för att självständigt kunna ta sig till och in på vårdinrättning. Det finns idag fem typer av godkända certifierade assistanshundar, dessa är:

  • Ledarhund för synskadade.
  • Servicehund för rörelsehindrade.
  • Signalhund för hörselskadade.
  • Alarmerande hund för folk med epilepsi och diabetes.
  • Certifierad servicehund.

Certifierade Assistanshundar som är utrustade med vit sele eller väst med tydligt ID-nummer, är godkända att vistas i både allmänna och enskilda utrymmen i sjukhusen.

Verksamhetsrelaterade djur enbart i av verksamhetens förhyrda utrymmen

Övriga verksamhetsrelaterade djur utan certifiering, exempelvis arbetande terapihundar, får aldrig vistas i allmänna lokaler eller på sjukhusens publika ytor. Verksamhetsrelaterade djur får, efter skriftlig ansökan av verksamhetsansvarig, vistas i verksamhetens förhyrda utrymmen, men ska transporteras in via en egen entré, alltså inte genom huvudentré eller annan publik entré. Ta kontakt med Locums fastighetsförvaltare som ska godkänna ansökan om verksamhetsrelaterade djur. Därefter får ni tillsammans komma överens om en säker förflyttning till de vårdande enheterna.