Fortsatt höga betyg för driften

Locum och driften får fortsatt fina omdömen i den senaste driftmätningen, med ett totalindex på 81 av 100. Driftmätningen är Locums sätt att mäta hur nöjda våra kunder är med drift- och markentreprenörernas viktiga arbete i och runt vårdfastigheterna.

Drift_20210428_2556_700pxl.png

– Undersökningen görs via ett webbformulär och kunderna är fortsatt nöjda – totalindex 81 av 100 är ett mycket högt betyg. Det är en ökning med två enheter sedan förra mätningen som ägde rum under pandemin, säger Harriet Blomberg, driftstrateg på Locum.

Högsta resultatet under 2021 uppnådde Norrtälje med totalindex 91. Hela tio sjukhus har förbättrat sitt index jämfört med 2020 medan fyra fick ett sämre resultat.

– Totalindex har legat högt en längre tid. Driftentreprenörerna får nu arbeta hårt för att kunna bibehålla de höga betygen. Hyresgästernas betyg spelar roll när vi som förvaltare och beställare bedömer driftentreprenörernas prestation i förhållande till de upphandlade avtalen.

Kunderna är mycket nöjda med hur lätt det är att få kontakt med Locums kundtjänst och med bemötandet av drift- och skötselpersonalen. Man uppger att personalen är lätt att känna igen, att de är trevliga och att de tar god hänsyn till vårdens personal och patienterna.

Undersökningen pekar också på några förbättringsområden. Det handlar bland annat om att man önskar förbättringar när det gäller att få information i god tid innan ett arbete ska utföras och även få återkoppling när det är klart. Våra kunder ger också uttryck för att de vill se kortare tid mellan felanmälan/ beställning och åtgärd.

– Vi vill passa på att tacka alla svarande för att de tagit sig tid att delta i undersökningen. Det kommer att hjälpa oss att förbättra vårt arbete, avslutar Harriet Blomberg.

Undersökningen gjordes under april och maj 2022 av det oberoende företaget Origo Group och avser kundnöjdheten 2021. Nästa undersökning planeras till våren 2023.


Fakta målgrupp

Målgruppen är personer på sjukhus i Region Stockholm som kommer i kontakt med Locum i frågor som rör drift- och markentreprenörernas arbete. Antalet svarande var 610 stycken och svarsfrekvensen var 43%.

Fyra i topp totalindex

• Norrtälje sjukhus: 91

• Södertälje sjukhus: 90

• Sabbatsbergs sjukhus: 84

• Handens sjukhus: 84