Högt mål nått för godkända byggvaror

93 procent godkända byggvaror i Byggvarubedömningen. Det uppnådde Locums byggprojekt under 2021. Målet är högt satt, 90 procent, och för teamet som arbetar med nybygget vid Danderyds sjukhus är siffran en ledstjärna.

–  För att nå målet har vi ett strukturellt arbetssätt och uppföljning i projektering och produktion så att vi hela tiden kan bevaka och se hur det går, förklarar Marina Sjöström, projektledare på Locum.

Marina är en av de projektledare som arbetar med den nya vårdbyggnaden vid Danderyds sjukhus, byggnad 61, som ingår som en del av den långsiktiga planen för modernisering av vårdavdelningar och mottagningar. Byggprojektet pågår för fullt.

Marina_700pxl.jpg

Bildtext: Marina Sjöström är en av Locums projektledare som arbetar med den nya vårdbyggnaden vid Danderyds sjukhus.

Byggvarubedömningen (BVB) är ett erkänt bra verktyg som underlag för materialval och till stor hjälp i den systematiska uppföljningen.  

– Genom att logga materialval i BVB kan vi spåra vilka produkter som är inbyggda. Vi undviker på det sättet att bygga in det som är dåligt ur miljöperspektiv och skapar möjlighet för återanvändning och återvinning vid en framtida rivning eller ombyggnad.

Bedömningskriterier i framkant

Val av material och produkter påverkar i olika omfattning miljö såväl som hälsa.  Avsikten med Locums högt ställda mål är att skapa en god inomhusmiljö samt begränsa miljöpåverkan. Rätt materialval påverkar framtidens saneringsbehov och minskar risken för att produkterna innehåller miljö- eller hälsoskadliga ämnen.

– Eftersom bedömningskriterierna hos BVB ligger i framkant inom branschen och dessutom beaktar framtida lagkrav och utfasning av kemikalier, kan vi arbeta förebyggande med materialvalet, förklarar Marina.

Nu pågår ett utvecklingsarbete hos BVB för att underlätta materialval utifrån produkters klimatprestanda. Här bidrar Locums hållbarhetsenhet aktivt i arbetet.

Återanvändning i egna lokaler

Det är också viktigt att projektledare förstå nyttan av återanvändning för att se möjligheter till återbruk när de dyker upp.

– Vi har återanvänt mycket material och produkter till vårt projektkontor för byggnad 61 från tidigare större byggprojekt, exempelvis arbetsplatser, möblering i kök och konferensrum, datorskärmar, armaturer med mera. Material som blev över har vi dessutom gett bort till andra projekt i bolaget eller försökt sälja.

Nyfiken på Locums hållbarhetsarbete?

Ta del av vår hållbarhetsrapport och vårt nyhetsflöde med hållbara nyheter.