locum.se

Rondering för en trygg utemiljö

På Locum genomför vi årliga trygghetsronderingar i utemiljön på våra sjukhusområden tillsammans med verksamheten. Målet är att alla som vistas på sjukhusområdet ska känna sig trygga alla tider på dygnet.

Anna_trygghetsrond_750px.jpg

Bildtext. Anna Bergqvist är specialist tillgänglighet på Locum och deltog i trygghetsvandringen på Huddinge sjukhusområde.

På Locum genomför vi årliga trygghetsronderingar i utemiljön på våra sjukhusområden tillsammans med verksamheten. Oftast gör vi dem under en kväll i slutet av november när det är mörkt ute. Syftet med ronderingen är att identifiera platser där det finns möjligheter att förbättra och öka trygghetskänslan och säkerställa tillgängligheten för alla som rör sig på sjukhusområdet. Målet är att alla som vistas på sjukhusområdet ska känna sig trygga alla tider på dygnet.

På Maria sjukhus som är ett av Locums mindre sjukhus och ligger centralt i stan, ronderar biträdande fastighetsförvaltare Linnéa Eckerbom.

– Trygghetsronderingar är ett bra tillfälle att få in synpunkter från våra hyresgäster eftersom de vistas på sjukhusområdet vid olika tidpunkter på dygnet. Det är dessutom lättare för dem om de får peka och visa på plats än att de ska försöka berätta och vi ska förstå via telefon eller mejl. Jag upplever att verksamheten är mycket positiva till att göra det här ihop, säger Linnéa.

trygghetsrondering_maria_grimman_750px.jpg

Bildtext. På Maria sjukhus som är ett av Locums mindre sjukhus och ligger centralt i stan, ronderar biträdande fastighetsförvaltare Linnéa Eckerbom.

Så här går ronderingen till

Gruppen som består av medarbetare från Locum, personer från driftorganisationen och representanter från verksamhet och säkerhet möts en kväll under ett par timmar. Kvällen startar tillsammans inomhus för en gemensam genomgång om vad vi ska göra, varför vi gör det och vad som är viktigt att uppmärksamma under kvällen. Vi använder oss av metoden ”gåturen” och delar upp oss i mindre grupper av personer från olika verksamheter och med olika erfarenheter och tar oss ut på olika områden runt sjukhuset.

Turen genomförs oftast utomhus men kan även vara i entréer och på allmänna ytor inomhus. Under turen uppmärksammar grupperna frågor som; känner jag mig trygg här? Finns det täckning för mobilen? Är området lättöverskådligt? Finns det skymmande murar, buskar eller byggnader? Finns det fungerande belysning på gångstråk och vägar? Kan människor med funktionshinder röra sig i området? Finns det skadegörelse och spår av bilinbrott?

Alla iakttagelser fotograferas och antecknas på plats. Sedan sammanställs och dokumenteras dessa och tillsammans med entreprenörerna för drift och utemiljö går man igenom förbättringsåtgärderna. Vissa punkter är enklare att åtgärda men vissa kräver mer långsiktig planering och genomförande.

Johan_Moge_IFU_750px.jpg

Bildtext. Johan Moge, projektledare på Infrastruktur och utveckling på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

På Huddinge pågår just nu arbete med att utöka och förbättra utomhusbelysningen på olika platser som ett resultat av tidigare trygghetsrondering. Johan Moge från Infrastruktur och utveckling på Karolinska Universitetssjukhuset deltog på trygghetsvandringen i november.

Trygghetsvandringen är både ett bra sätt att öka säkerheten runt sjukhuset I Huddinge och ett bra sätt att knyta kontakter runt andra frågor, säger Johan. 

Publicerad: 19 december 2022