Sortering av byggavfallet når målet

– Vi var inte riktigt nöjda med hur vi tog om hand byggavfallet i våra mindre byggprojekt. Lösningen blev en ny gemensam återvinningsstation, berättar Andreas Keinil, fastighetsförvaltare på S:t Görans sjukhusområde.

Byggsäckarna stod för öppet och på flera olika ställen, vilket såg tråkigt ut. Det blir lätt skräpigt och bjuder in till rotande och vi såg en säkerhetsrisk med tanke på de verksamheter som bedrivs här. Vi ville inte att någon skulle skada sig, säger Andreas.

En ny plats valdes ut för en gemensam återvinningsstation där ramavtalade entreprenörer nu kan lämna sitt byggavfall från pågående mindre byggprojekt. Byggsäckarna är numera placerade i ett avgränsat område omgärdat av cortenplåt.

cortenplåt ramar in

– På det här sättet underlättar vi för entreprenören att göra ett bra jobb och att kunna göra rätt. Det är vårt ansvar att skapa goda förutsättningar.

Säkrare och prydligare

– Det ser mycket prydligare ut och det är också säkrare. Här har vi möjlighet att förvara container, kärl eller mindre säckar, så att alla relevanta fraktioner kan sorteras ut var för sig. Vi har ständigt ett par mindre byggprojekt på gång och det är väldigt praktiskt att vi kan samla byggavfallet på ett ställe.

Andreas Keinil i sjukhusmiljö

Bildtext: – Nu ser det mycket prydligare ut och det är också säkrare, säger Andreas Keinil, fastighetsförvaltare på Locum.

Locum mål är en sorteringsgrad på 90 procent. Sorteringsgraden landande på 93 procent för 2021.

– Vi arbetar samtidigt för att minska avfallsmängderna, öka materialåtervinningen och vi prioriterar återbruk. Under 2022 intensifierar vi det arbetet, kommenterar Sara Tierney, miljöcontroller bygg på Locum.

Innovativ app ökar återbruk

Under 2021 har återbruket ökat tack vare en ny intern app, Locum Market. Här kan bland annat projektledare lägga upp byggdetaljer inom företag så att det kan komma till nytta i någon av de andra förvaltade fastigheterna. Nyligen hämtade en av projektledarna en branddörr på sjukhusområdet i Solna.

– Jag behövde väldigt snabbt få fram en branddörr här på S:t Göran till en hyresgästanpassning av en psykiatrisk avdelning. Det var både enkelt att söka upp den i appen och enkelt att hämta den i Solna, förklarar projektledaren Ulrica Ericson.

Under 2022 övergår Locum från att mäta sorteringsgrad till materialåtervinningsgrad för att komma högre upp i avfallshierarkin och få ett mer cirkulärt materialflöde. Men det är en helt annan artikel.

Nyfiken på Locums hållbarhetsarbete?

Ta del av vår hållbarhetsrapport och vårt nyhetsflöde med hållbara nyheter.