locum.se

Ett besök på Byggbranschens säkerhetspark

Det hörs ett skrik. En tung vägg har vält över en kollega som nu ligger fastklämd, utan någon möjlighet att komma loss på egen hand. Vad gör vi nu?

Någon ringer 112 och en annan springer för att möta upp räddningstjänsten. En diskussion uppstår om vi ska försöka lyfta väggen eller inte, samtidigt som vi försöker lugna vår fastklämda kollega.

Visst låter det dramatiskt? Som tur var är detta bara en övning i Byggbranschens säkerhetspark i Märsta norr om Stockholm.

Säkerhetspark2.jpeg

Se, höra och göra i verklighetstrogen miljö

Säkerhetsparken är en fysisk samlingsplats för utbildningar, möten och erfarenhetsutbyten inom byggbranschen. Anläggningen, som är 15 000 m2 stor, är till för att alla människor som arbetar i byggprocessen ska ges möjlighet att i grupp praktisera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder på en neutral och branschgemensam plats. Nyckelordet här är ”grupp” – man lär sig faktiskt mer av att höra saker samtidigt, tillsammans med dem man jobbar med även i vanliga fall.  

Säkerhetspark3.png

"Vi vill vara en naturlig mötesplats till förbättrad arbetsmiljö och säkerhet genom hela byggprocessen. De som går vår utbildning får både se, höra, göra och reflektera över olika scenarion i fysiskt verklighetstrogna miljöer. På så sätt lägger vi grunden för en säkerhetskultur och en bygg- och anläggningssektor med färre olyckor och tillbud", berättar Björne Karlsson, verksamhetschef på Säkerhetsparken.

Säkerhetspark1.png

Säkerhetsparken arbetar för ett arbetsliv i harmoni, och vad det innebär för olika personer varierar. Mental balans, trygghet och omtanke om varandra var några av de saker som dök upp när frågan diskuterades under vårt studiebesök.

Vi kan driva branschen framåt

Dessutom fick vi möjlighet att reflektera över vilka olika beteenden och attityder som påverkar de beslut som fattas på en arbetsplats.  

"Att våra byggarbetsplatser ska vara säkra är en väldigt central fråga för oss och vi har alltid de här frågorna på näthinnan när vi är ute på våra byggen. Som stor beställare har vi stora möjligheter att driva branschen framåt, och vi har också ett stort ansvar att faktiskt göra det. För att nå konkreta resultat är det en förutsättning att ledningen är engagerad i dessa frågor och det är därför projektavdelningens ledningsgrupp besökte säkerhetsparken", säger Björn Åsander, projektdirektör på Locum.

Säkerhetspark4.png

Målet med ett besök på Säkerhetsparken är att öka förståelsen för de olika rollerna genom hela byggprocessen och hur vi kan påverka den fysiska och psykiska arbetsmiljön i ett tidigt skede.

"Arbetet med arbetsmiljön börjar redan vid planering och projektering. Jag skulle gärna se att vi hade startmöten i våra byggprojekt här, för att alla ska bli medvetna om vilka risker som faktiskt finns och för att skapa samsyn tidigt i projektet för att förebygga dem", säger Anna Haara, enhetschef Utveckling projekt. 

Byggbranschens säkerhetspark

Den 15 september besökte Locums projektdirektör och projektområdeschefer tillsammans med enheten Utveckling projekt säkerhetsparken. Säkerhetsparken är sedan 1 juli 2023 en del av Byggföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige på schyssta grunden. Parken invigdes i oktober 2019. Konceptet kommer från Finland där det finns två parker.

Läs mer om säkerhetsparken här
Publicerad: 7 november 2023