Stor hisshall med två sänghissar och två personhissar.
Stor hisshall med två sänghissar och två personhissar.

Fastighetsförvaltning

I samverkan med vården erbjuder vi attraktiva och hållbara vårdmiljöer för dagens och morgondagens invånare i Region Stockholm. Vi hoppas att du ska trivas som hyresgäst hos oss!

Ett sjukhus är en komplex fastighet. Vårdfastigheterna måste fungera dygnet runt, året runt för att den livsviktiga vården ska kunna bedrivas. Tillsammans med våra driftentreprenörer på sjukhusen arbetar vi varje dag för att se till att värme, vatten, el och ventilation fungerar som det ska. 

Systematisk fastighetsförvaltning

Vi bedriver förvaltningen av våra vårdfastigheter systematiskt med en väl fungerande skötsel och drift som bas. Som grund för detta ligger vår förvaltningsmodell, vårt förvaltningsteam och en serviceorganisation för säker daglig drift och skötsel på sjukhuset. 

Locums förvaltarteam kring varje vårdfastighet består av: Förvaltningsområdeschef, förvaltare, teknikförvaltare, driftcontroller samt stödfunktioner inom ekonomi, kommunikation och i vissa fall även vårdnära service. Teamet stöttas av interna specialister inom till exempel hiss, brand, el, hållbarhet och tillgänglighet.

Redan i planeringsstadiet byggs robusta funktioner in för att kunna hålla livsviktiga verksamheter i gång även i krislägen. Det handlar bland annat om redundanta system för el, värme och gas. Reservkraft är kanske det tydligaste exemplet på hur man skapar redundans för en fastighet.  

Kontakta Locums kundtjänst

Är det något som inte fungerar som det ska? Kontakta Locums kundtjänst och gör en felanmälan. 

Lediga lokaler

Du som redan är hyresgäst hos Locum ställer lokalförfrågningar till din förvaltare. Vill du hyra lokal hos oss? Här hittar du lediga lokaler.