Stor hisshall med två sänghissar och två personhissar.
Stor hisshall med två sänghissar och två personhissar.

Fastighetsförvaltning

Våra fastigheter måste fungera dygnet runt, året runt för att den livsviktiga vården ska kunna bedrivas.

Vi bedriver förvaltningen av våra vårdfastigheter systematiskt med en väl fungerande skötsel och drift som bas. Tillsammans med våra driftentreprenörer på sjukhusen arbetar vi varje dag för att se till att värme, vatten, el och ventilation fungerar som det ska. 

I fastighetsförvaltningen ingår moment som uthyrning, fastighetsdrift, underhåll, kundanpassning och ekonomisk förvaltning.

Systematisk fastighetsförvaltning

Vi bedriver en systematisk fastighetsförvaltning. Som grund för detta ligger vår förvaltningsmodell och en serviceorganisation för säker daglig drift och skötsel på sjukhuset. Driften stöttas av våra driftcontrollers för respektive sjukhus samt en grupp specialister inom till exempel hissar, brand, el, miljö och tillgänglighet. Fastigheten ronderas regelbundet. 

Locums förvaltarteam kring varje vårdfastighet består av:

  • Förvaltningsområdeschef
  • Förvaltare
  • Teknikförvaltare
  • Driftcontroller
  • Stödfunktioner inom ekonomi, kommunikation och i vissa fall även vårdnära service ingår också i teamet.

Redan i planeringsstadiet byggs robusta funktioner in för att kunna hålla livsviktiga verksamheter i gång även i krislägen. Det handlar bland annat om redundanta system för el, värme och gas. Reservkraft är kanske det tydligaste exemplet på hur man skapar redundans för en fastighet.  

Vad ingår i hyran?

Det är mycket som måste skötas om för att en vårdfastighet ska fungera. Här ser du några av de områden vi arbetar med och som ingår i hyran.

Service och underhåll utomhus A-Ö

Allmän tillsyn, balkonger, fasader, flygplats/heliport (vissa sjukhus), mark/plantering/gräsklippning, papperskorgar, parkering, portar/dörrar, snöröjning, tak/takavvattning, vägunderhåll, ytterbelysning.

Service och underhåll inomhus A-Ö

Avlopp, belysning i allmänna utrymmen, brandlarm, elnät, hissar, kyla i fastigheten, nödutrymningsskyltar, passersystem i fastighet, reservkraft, skalskyddsdörrar, skyddsrumsinredning, soprumsinredning, sprinkler i fastighet, UPS, avbrottsfri kraft i fastighet, ventilation i fastighet, värmesystem.

Förbrukning av följande ingår:

El, kyla, vatten, värme.

Avfallshantering

Hushållsavfall samt sorterat avfall, till exempel metall, glas, wellpapp och pappersförpackningar.

Planering och byggnation

Bistå vid behovsanalys, tillgänglighetsanpassning, fastighet.

Besiktningar, prov och kontroller

Alla tekniska system måste kontrolleras regelbundet för att säkerheten ska kunna upprätthållas. Kontrollerna genomförs i olika intervall som i många fall är styrda av myndighetskrav. Här är några exempel:

  • Varje månad: Reservkraftsprov.
  • Varje år: Brandlarm, brandsläckningssystem, fastighetsnät, medicinska gaser, personhissar.
  • Vartannat år: Lyftanordningar, portar, varuhissar.
  • Vart tredje år: Elrevision, OVK, tillgänglighet, tryckkärl.

Kontakta Locums kundtjänst

Är det något som inte fungerar som det ska? Kontakta Locums kundtjänst och gör en felanmälan. 

Lediga lokaler

Du som redan är hyresgäst hos Locum ställer lokalförfrågningar till din förvaltare. Vill du hyra lokal hos oss? Fyll i formuläret eller mejla lokalforfragningar.locum@sll.se

Fotnot

Allt finns inte på alla fastigheter som till exempel balkonger eller flygplats. Avvikelser kan förekomma och det är alltid det aktuella hyreskontraktet som gäller. Hyr du en lokal i andra hand kan gränsdragningen vara annorlunda.

Ordlista

Redundans – ”Överflöd”, närvaro av extra komponenter utöver dem so krävs för en apparats normala funktion, det vill säga ”hängslen och livrem”. Innebär att en funktion kan upprätthållas trots fel eller avbrott, men annorlunda än normalt.

Robusthet – Förmåga som systemen har att tillgodose ett behov trots störning av visst slag. 

Källa: Det robusta sjukhuset, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.