Fasad SÖS
Fasad SÖS

Lokalvård

Lokalvården är en viktig del för att skapa en god inomhusmiljö för patienter, vårdtagare, personal och besökare. Vi på Locum ställer höga krav på renhet och hygien inom alla typer av byggnader och miljöer.

Med rätt utbildning och teknik samt korrekta hygienrutiner säkerställer vi patientsäkerheten i våra lokaler. 

Vi jobbar i enlighet med Dansk Hygienstandard (DS 2451-10) och INSTA 800 (SS 62 78 01)  för att säkerställa slutresultatet.

För mer information, kontakta vår kundtjänst på telefon 08-123 172 00 eller e-post kundtjanst.locum@sll.se. 

Här kan du ladda ned tjänstekatalogen för lokalvård.

Här kan du ladda ned informationsbladet Kundinformation gällande städkontroll.