Tomma förpackningar och material av plast
Tomma förpackningar och material av plast

Avfallshantering för dig som är hyresgäst

Våra största hyresgäster finns på Region Stockholms sjukhus. Det är framförallt vården som hyr lokaler av Locum. Kiosker, restauranger och butiker är också våra hyresgäster.

Att hyra av Locum

När en verksamhet hyr lokaler av Locum, så ingår ett standardsortiment av utrustning för avfallshantering. Vid andra behov är det bra om du samråder med din förvaltare. Ansvaret för att sortera ut återvinningsbart material från avfall är hyresgästens, i samarbete med hyresvärden Locum. Vaktmästeri och serviceorganisation på plats brukar vara de som är bäst insatta i vad som fungerar på det sjukhus där just du jobbar. Kontakta Locums förvaltare för huset du arbetar i om du har avtalsfrågor m.m.

Beställning av avfallsutrustning (standardsortiment)

Vill du beställa kärl, hinkar, lådor, tunnor, dekaler, skyltar eller ställningar till din enhet eller avdelning? Använd formuläret en bit ner på följande sida beställning av avfallsutrustning standard. Följ där länken "Produktblad utrustning" för att titta på utrustning och produkter. Vid beställning av skyltar och dekaler följ denna länk. 

Vill du felanmäla något avfallsrelaterat på din arbetsplats? Tack! Det är viktigt för oss att få veta vad som är fel, så att vi kan åtgärda felet. Kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Var ska jag lägga avfallet?

Här finns svar på de vanligaste sorteringsfrågorna: FAQ för avfall


Locums avfallsinstruktioner (sve)

(senast uppdaterade 2020-09-01)

Locums waste instructions (eng)

(senast uppdaterade 2020-09-01)


Färgade glasförpackningar

farg_glas_20200805.jpg

Coloured glass containers

coloured_glass_containers_20200805.jpg

Hushållsavfall brännbart

hushallsavfall_20200918.jpg

Burnable household waste

burnable_household_waste_2020918.jpg

Matavfall

matavfall_20200805.jpg

Food waste

food_waste_20200805.jpg

Matavfallskvarn

matavfallskvarn_20200805.jpg

Food waste disposer

food_waste_disposer_20200805.jpg

Metallförpackningar

metall_20200805.jpg

Metal containers

metal_containers_20200805.jpg

Ofärgade glasförpackningar

ofärgat_glas_20200805.jpg

Colourless glass containers

colourless_glass_containers_20200805.jpg

Plast

plast_20200804.jpg

Plastic

plastic_20200805.jpg

Returpapper

returpapper_20200805.jpg

Waste paper

waste_paper_20200805.jpg

Wellpapp- och
kartongförpackningar

kartong_well_20200805.jpg

Corrugated cardboard and cardboard containers

corrugated_cardboard_20200805.jpg


Locums avfallsinstruktioner -
farligt avfall

Vården har egna avtal för elavfall,
Locum har instruktioner som kan användas.

Ljuskällor

ljuskallor_20200805.jpg

Light sources

light_sources_20200805.jpg

Småbatterier

batterier_20200805.jpg

Small batteries

small_batteries_20200805.jpg

Småelektronik

småelektronik_20200805.jpg

Small electronic items

small_electronic_items_20200805.jpg

Tonerkassetter

tonerkassetter_20200805.jpg

Toner cartridges

toner_cartridges_20200805.jpg


Vårdens specialavfall

Vill du beställa gula burkar, etiketter och annat som är till för vårdens specialavfall, så är det beställning till Medicarrier. Med reservation för att det kan vara olika på olika sjukhus.

 

Kontaktuppgifter Felanmälan

Typ av frågor

Information

Avfall i kärl (=sophinkar, soptunnor)

atv.ost.se@suez.com
Telefon 08-519 331 20

Avfall i containrar och
komprimatorer

container.ost.se@suez.com
Telefon 08 - 519 333 60

Utebliven sophämtning,
hushållsavfall och matavfall   

Respektive kommuns kundtjänst 

Felanmälan containrar och komprimatorer

felanmalan@liljegrens.se
Telefon 070-651 32 99

Sorteringsfrågor

se FAQ först, annars

E-posta dina övriga frågor till miljöcontroller på Locum, avfall.locum@sll.se

 

Statistik hittar du här Statistik för avfall på regionens sjukhus