Sollentuna sjukhus

Sollentuna sjukhus genomgår en helrenovering. Arbetet med att skapa nya, moderna vårdlokaler på sjukhuset har pågått sedan 2016 och är nästan helt klart.

 

sollentuna-3.gif

Korta fakta

Vårdinnehåll: Moderna slutenvårdsplatser inklusive stödfunktioner. Närakut, radiologi och labb.
Pågår: 2016–2020
Verksamhetsstart: Första kvartalet 2020
Kvadratmeter om- och tillbyggnad: 43 000 kvm
Huvudentreprenör: Peab
Arkitekter: Norconsult
Kostnad: 1 303 Mkr (bygg: 1 206 Mkr, inredning/utrustning: 97 Mkr)

 

Vad bygger vi?

Sollentuna sjukhus genomgår en helrenovering. När den är färdig kommer nya vårdgivare att flytta in och sjukhuset kommer då att ha geriatrisk vård samt specialistvård. I januari 2020 öppnade den nya närakuten på sjukhuset. Andra verksamheter som hittills har öppnat är: lab, palliativ vård, rehab vård samt radiologi. I november öppnar även geriatrik på plan 7.