Sollentuna sjukhus

Sollentuna sjukhus genomgår en helrenovering. Arbetet med att skapa nya, moderna vårdlokaler på sjukhuset har pågått sedan 2016.

 

sollentuna-3.gif

Korta fakta

Vårdinnehåll: Moderna slutenvårdsplatser inklusive stödfunktioner. Närakut, radiologi och labb.
Pågår: 2016–2020.
Verksamhetsstart: Första kvartalet 2020.
Kvadratmeter om- och tillbyggnad: 43 000 kvm.
Huvudentreprenör: Peab.
Arkitekter: Norconsult.
Kostnad: 1 303 Mkr (bygg: 1 206 Mkr, inredning/utrustning: 97 Mkr).

 

Vad bygger vi?

Sollentuna sjukhus genomgår en helrenovering. När den är färdig kommer nya vårdgivare att flytta in och sjukhuset kommer då att ha geriatrisk vård samt specialistvård. I januari 2020 öppnade även den nya närakuten på sjukhuset.