Visselblåsarfunktionen

Vi strävar efter att ha ett öppet företagsklimat där våra ledord lyhördhet, ansvarstagande, tydlighet och handlingskraft är vägledande i vårt arbete mot att uppnå bolagets mål.

Locum har en visselblåsarfunktion som möjliggör för medarbetare, kunder och leverantörer att anmäla misstänkta oegentligheter. Syftet med funktionen är att allvarliga oegentligheter eller missförhållanden ska komma till Locums kännedom då det inte är ett alternativ att rapportera dessa via ordinarie linjeorganisationen.