Beställningssystem (Kommers)

Locums beställningssystem heter Kommers. Här har vi samlat kort information om Kommers för dig som är leverantör till Locum. Det finns också en kort instruktionsfilm.

Order skickas via mejl till den avtalskontakt vi har inlagd i vår avtalsdatabas. Det är möjligt att bekräfta eller avvisa ordern direkt i mejlet. I leverantörsportalen, som nås via länk i ordermejlet, kommer ni kunna ta emot order och bekräfta order.

Det är kostnadsfritt att använda portalen. Om ni som leverantör har fått en order så kan ni skapa ett konto till portalen i efterhand för att komma åt ärendet. Obs! Det är då viktigt att tänka på att använda samma e-postadress som inbjudan aviserades till, annars har ni inte behörighet till ärendet. Om ni vill ha order via separat konto, dvs. en annan e-postadress måste detta meddelas Locum innan order skickas.

Observera att den nya leverantörsportalen har funktioner för upphandling, men dessa används INTE. Locums upphandlingar administreras fortfarande via e-Avrop.

Instruktionsfilmen nedan visar hur du som leverantör använder Kommers.

Om du har frågor vänligen kontakta kommerssupport.locum@regionstockholm.se.