Utbildning i säkerhet för entreprenörer

Denna interaktiva utbildning syftar till att ge entreprenörer en grundläggande kunskap inom brand och säkerhetsområdet.

Utbildningen berör vilken hänsyn du som entreprenör måste ta beroende på den känsliga verksamhet som ständigt pågår på ett sjukhus. Du kommer också att lära dig vilka risker du måste beakta samt hur du arbetar med ett förebyggande brand- och säkerhetsarbete.

Du får även inblick i vad respektive roll på sjukhusen ansvarar för men också i vad ditt specifika ansvar innebär. Utbildningen avslutas med några frågor för att verifiera att du tagit del av och förstått innebörden i utbildningsmaterialet.

Här hittar du utbildningen "Grundläggande säkerhet för entreprenörer" (kräver flash på din dator)