Underhållsbesiktning

Innan du börjar skriva:

1. Tänk på att skriva kort och enkelt. Rubriken ligger fast liksom symbolen. Du har ca tre rader eller 20 ord på dig att skriva informationen.
2. Skriv endast en kontaktperson med funktion och telefonnummer.

Rubrik

Ikon

Textruta

Information