Fastighetsutvecklingsplaner

Fastighetsutvecklingsplaner tas fram för att säkerställa den långsiktiga utvecklingspotentialen hos Region Stockholms strategiska fastigheter. 

Planerna beskriver våra förvaltningsförutsättningar och utgör utgångspunkt för planeringen av enskilda projekt. De har ett mycket långsiktigt perspektiv och rör därför endast de utvecklingsfrågor som är fastighets- och byggnadspåverkande. 

Planerna är endast avsedda att användas för internt bruk.