Anpassningsprojekt utförda av hyresgäst i egen regi

Denna riktlinje syftar till att vara ett hjälpmedel, utan att vara uttömmande, vid fastställande av vilka förutsättningar som gäller vid anpassningar i hyresgästens egen regi.

Ändringslogg

2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. 
2013-11-15 - Genomgående förtydligad.