Övergripande anvisningar

Här återges krav och rekommendationer som ska följas av samtliga projekt och arbeten i det fastighetsbestånd som Locum förvaltar.

De övergripande anvisningarna har delats upp fyra kategorier av anvisningar:

  • Allmänna, som gäller övergripande för samtliga projekt.
  • Fastighet, som är kopplade till ett visst område eller system.
  • Fastighetsinformation, som anger krav för leverans av relationshandlingar.
  • Organisation, som anger krav för personella resurser på en övergripande nivå.