Projekterande konsulter

För dig som projekterande konsult redovisar denna riktlinje övergripande vad du behöver tänka på när du arbetar i byggprojekt drivna av Locum – från tidiga skedet till överlämnande och avslutsskedet.

Du hittar här vilka styrande dokument som finns, hur samarbete och samråd skall ske i projektet och hur handlingarna skall se ut som du tar fram.
Här hittar du också de kvalitets- och miljökrav som vi på Locum ställer på dig som konsult liksom de krav vi har på dig gällande ekonomiuppföljning i de projekt du deltar i.

Ändringslogg

2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. 
2015-12-15 - Genomgående omarbetad. 
Denna sida ersätter det som tidigare beskrivits i Riktlinje R.5.