Landstingshuset

Landstingshuset i Stockholm är förvaltningsbyggnad för Stockholms läns landsting. Huset är beläget vid Hantverkargatan 45 på Kungsholmen i Stockholm.

Byggnaden, som tidigare hette Garnisonssjukhuset, innehåller i huvudsak kanslilokaler för landstingets förtroendevalda och politiska ledning, samt landstingets centrala bibliotek och kansliavdelning.

Den centrala tjänstemannaorganisationen, Landstingsstyrelsens förvaltning, har lokaler i flera olika byggnader på samma tomt.

Kontaktpersoner Locum på Landstingshuset

Astrid Simon
Astrid Simon
Fastighetsförvaltare
Per-Martin Roos
Per-Martin Roos
Teknikförvaltare
Helena Andersson
Helena Andersson
Driftcontroller