Student

Vi besöker årligen olika högskolors arbetsmarknadsdagar. Vi vill träffa dig, kanske kan vi intressera dig för sommarpraktik eller examensarbete hos oss?

Här har du chansen att göra något livsviktigt. På riktigt!

  • Fungerande vårdfastigheter 24/7/365
  • Effektiva byggprojekt i komplexa vårdmiljöer
  • Siktet inställt på att vara klimatneutrala 2030
  • En arbetsplats med ett exceptionellt uppdrag

Sommarpraktik, examensarbete och feriejobb

Vi tar årligen emot praktikanter och sommarjobbare i första hand under sommaren, främst på vår förvaltningsavdelning och projektavdelning. Där jobbar de flesta av våra medarbetare som:

Fastighetsförvaltare
Som fastighetsförvaltare ligger fokus på att förstå kundverksamheternas utveckling och behov och kunna översätta dem till vilka åtgärder och konsekvenser det kan innebära för fastigheten. Det bygger på långsiktiga och förtroendefulla relationer och tätt samarbete med våra kunder.

En fastighetsförvaltare ansvarar bland annat för hyresförhandling, upprättande av hyresavtal, behovsanalyser och förstudier.

Utbildningsbakgrund är till exempel högskoleexamen inom byggteknik och design, fastighet och finans, civilingenjör inom samhällsbyggnad, eller motsvarande.

Teknikförvaltare
Som teknikförvaltare ser man till att upprätthålla och utveckla den tekniska statusen och förvaltningen av fastigheten på kort och lång sikt.

Exempel på ansvarsområden är att samordna investerings- och underhållsplanering samt genomföra behovsanalys och förstudier för fastighetsägarinvesteringar. 

Utbildningsbakgrund är till exempel högskoleexamen inom teknik, gärna med fastighetsinriktning.

Projektledare
Locums projektledare ansvarar för spännande ny-, om- och tillbyggnadsprojekt i komplexa tekniska miljöer.

Som projektledare har man ett nära samarbete med såväl förvaltare, hyresgäster, konsulter, arkitekter, konstruktörer, entreprenörer och övriga inblandade i projektet. Projektens storlek och omfattning har stor variation, inget är det andra likt.

Utbildningsbakgrund är till exempel civilingenjör från Samhälls­byggnads­programmet, högskoleingenjör från Byggteknik och design eller motsvarande.

 

Vad tycker Christina och Mouna om att sommarjobba på Locum?

Christina Sundien annons.png

Läs om hur Christina upplevde arbetet på Locum

 

Mouna Rammo annons.png

Läs om hur Mouna upplevde arbetet på Locum

 

Ex-jobb

Det finns möjlighet att skriva uppsats eller göra sitt examensarbete hos Locum. Du kan ansöka här!