Två män med varselväst och hjälm, bakifrån, på byggarbetsplats.
Två män med varselväst och hjälm, bakifrån, på byggarbetsplats.

Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer

Vårt uppdrag innebär att tillsammans med vår ägare Region Stockholm och våra kunder planera för hållbara fastigheter för god vård. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. Vi vill verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Vi förväntar oss att alla leverantörer respekterar uppförandekoden och gör sitt yttersta för att uppnå kraven inom den egna organisationen och i leverantörskedjan. Detta bör ske genom dialog, transparens och ett öppet samarbete mellan Sveriges regioner och landsting, Locum och leverantören, vilket gynnar alla parter.

Region Stockholms uppförandekod för leverantörer

Region Stockholms information om inköp och upphandling