Två män med varselväst och hjälm, bakifrån, på byggarbetsplats.
Två män med varselväst och hjälm, bakifrån, på byggarbetsplats.

Sveriges regioners gemensamma uppförandekod för leverantörer

Vårt uppdrag innebär att tillsammans med vår ägare Region Stockholm och våra kunder planera för hållbara fastigheter för god vård. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. Vi vill verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Vi förväntar oss att alla leverantörer respekterar uppförandekoden och gör sitt yttersta för att uppnå kraven inom den egna organisationen och i leverantörskedjan. Detta bör ske genom dialog, transparens och ett öppet samarbete mellan Sveriges regioner, Locum och leverantörerna, vilket gynnar alla parter.

Sveriges regioners gemensamma uppförandekod för leverantörer (uppdaterad version, gäller för avtal skrivna 24-01-01 och framåt)

Sveriges regioners uppförandekod för leverantörer (äldre version, gäller för avtal skrivna till och med 23-12-31)

Region Stockholms information om inköp och upphandling