Student

Vi besöker årligen olika högskolors arbetsmarknadsdagar. Vi vill träffa dig, kanske kan vi intressera dig för sommarpraktik eller examensarbete hos oss?

Här har du chansen att göra något livsviktigt. På riktigt!

  • Fungerande vårdfastigheter 24/7/365
  • Effektiva byggprojekt i komplexa vårdmiljöer
  • Siktet inställt på att vara klimatneutrala 2030
  • En arbetsplats med ett exceptionellt uppdrag

 

Möt Vicky Lau 

Vicky Lau är en av våra medarbetare som har gjort en karriärresa i Locum; från student på KTH som skrev sitt exjobb här, till sin nuvarande tjänst som projektchef på projektområde Danderyds sjukhus. Klicka på bilden nedan för att läsa om hennes resa. 

genrebilder_700x500px_vicky_200128.jpg

 

Vad innebär tjänsterna?

Som fastighetsförvaltare ligger fokus på att förstå kundverksamheternas utveckling och behov och kunna översätta dem till vilka åtgärder och konsekvenser det kan innebära för fastigheten. Det bygger på långsiktiga och förtroendefulla relationer och tätt samarbete med våra kunder.

En fastighetsförvaltare ansvarar bland annat för hyresförhandling, upprättande av hyresavtal, behovsanalyser och förstudier.

Utbildningsbakgrund är till exempel högskoleexamen inom byggteknik och design, fastighet och finans, civilingenjör inom samhällsbyggnad, eller motsvarande.

Som teknikförvaltare ser man till att upprätthålla och utveckla den tekniska statusen och förvaltningen av fastigheten på kort och lång sikt.

Exempel på ansvarsområden är att samordna investerings- och underhållsplanering samt genomföra behovsanalys och förstudier för fastighetsägarinvesteringar. 

Utbildningsbakgrund är till exempel högskoleexamen inom teknik, gärna med fastighetsinriktning.

Locums projektledare ansvarar för spännande ny-, om- och tillbyggnadsprojekt i komplexa tekniska miljöer.

Som projektledare har man ett nära samarbete med såväl förvaltare, hyresgäster, konsulter, arkitekter, konstruktörer, entreprenörer och övriga inblandade i projektet. Projektens storlek och omfattning har stor variation, inget är det andra likt.

Utbildningsbakgrund är till exempel civilingenjör från Samhälls­byggnads­programmet, högskoleingenjör från Byggteknik och design eller motsvarande.

Tidigare studenter hos oss

Erik har jobbat på Locum sen 2007 och är en av våra uppskattade kollegor som arbetar på Huddinge sjukhusområde.

Läs Eriks inspirerande resa från studier på KTH till nuvarande projektledartjänst på Locum genom att klicka på bilden nedan.

 

Mouna Rammo tog studenten vid Klara Norra Gymnasium i våras, Samhällsvetenskapliga programmet med beteendevetenskaplig inriktning.

I somras var hon en av 14 ungdomar som sommarjobbade på Locum. Läs mer om hennes sommar på Locum genom att klicka på bilden nedan. 

Mouna Rammo

Vicky Lau har jobbat på Locum sen 2010 och är en mycket uppskattad kollega och projektchef.

Klicka på bilden nedan för att läsa och inspireras av hennes resa från student på KTH, till nuvarande tjänst som projektchef på projektområde Danderyds sjukhus.

 

Vicky Lau

Christina Sundien påbörjar snart sitt sista år på KTH där hon studerar till civilingenjör i Samhällsbyggnad med inriktning byggprojektledning.

I somras gick hon bredvid Johan Rannemo som arbetar som projektledare på Södertälje sjukhus. Läs mer om hennes sommar på Locum genom att klicka på bilden nedan. 

Christina Sundien