Tillgänglighetsredogörelse

Locum AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att locum.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi redovisar om det finns eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig men vi arbetar löpande med att förbättra tillgängligheten ytterligare.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från locum.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss via e-post webmaster.locum@regionstockholm.se så hjälper vi dig. Svarstiden är normalt 3-5 dagar.

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och att åtgärda problem. Kontakta oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna på denna sida eller om du tycker att vi inte uppfyller lagens krav. Meddela oss på webmaster.locum@regionstockholm.se så att vi får veta att problemet finns. Svarstiden är normalt 3-5 dagar.

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG (digg.se), har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du lämnat synpunkt till oss men inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och berätta det.

Anmälan till Myndigheten för digital förvaltning (anmälan på digg.se)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen uppfyller delvis villkoren gällande lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kända brister beskrivs nedan. 

Brister som berör texter, filmer och dokument

 • Ett mindre antal bilder kan sakna alt-texter.
 • Det finns dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade till exempel vissa styrdokument under locum.se/verktygen. Mängden dokument, omfattningen av olika versioner och den begränsade målgruppen gör att vi för vissa dokument åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12§ lagen om tillgänglighet till digital offentligt service. Behöver du ett dokument som inte är tillgänglighetsanpassat kontakta webmaster.locum@regionstockholm.se     
 • Det kan finnas ett fåtal filmer på webbplatsen som saknar textning och/eller syntolkning.
 • Det kan finnas sidor där rubriker inte är korrekt hierarkiskt ordnade.
 • Tab-ordningen för uppläsningsverktyg fungerar inte på alla platser.
 • Mailadresserna under personalens kontaktsidor är bilder och läses inte upp korrekt av uppläsningsverktyg.

   

Innehåll som inte innefattas av lagen

Viss typ av innehåll undantas från lagen, exempelvis:

 • direktsändningar av tidsberoende medier
 • förinspelade tidsberoende medier som offentliggjorts före den 23 september 2020
 • dokument som är publicerade före 23 september 2018 (förutsatt att det inte är det enda sättet för en användare av den digitala tjänsten att uträtta ett administrativt ärende, till exempel att fylla i en blankett).

Mer om undantagen på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats (till digg.se).

 

Sidan är senast uppdaterad: 2024-01-02