Två vårdpersonal i vårdkorridor
Två vårdpersonal i vårdkorridor

Om oss

Vi förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Genom innovation och samverkan leder vi utvecklingen av de bästa vårdmiljöerna i Sverige.

Attraktiva och hållbara vårdmiljöer

Tillsammans med vården och vår offentliga ägare erbjuder vi attraktiva och hållbara vårdmiljöer för dagens och morgondagens invånare i Region Stockholm.

De vårdfastigheter som vi förvaltar uppgår till ett bokfört värde på nästan 39 miljarder kronor. Utöver våra egna cirka 280 anställda sysselsätter vi flera tusen personer via upphandlade entreprenörer och konsulter.  Vårdfastigheterna finns från Norrtälje i norr till Södertälje och Handen i söder.

våra_sjukhus_20200218-01.png

 

Livsviktiga fastigheter

Ett sjukhus är en komplex fastighet. Här finns många tekniska system som måste fungera dygnet runt, året runt för att den livsviktiga vården ska kunna bedrivas.

Vi bedriver förvaltningen av våra vårdfastigheter systematiskt med en väl fungerande skötsel och drift som bas. Tillsammans med våra driftentreprenörer på sjukhusen arbetar vi varje dag för att se till att värme, vatten, el och ventilation fungerar som det ska. 

Genom vår kundtjänst ser vi till att våra hyresgäster snabbt får hjälp när det är något som inte fungerar som det ska i fastigheten.

Fasad ny byggnad S:t Görans sjukhus

 

Vi bygger och utvecklar för att möta framtidens vårdbehov

Vi förverkligar under 2011-2022 vår största projektportfölj någonsin för att möta framtidens vårdbehov i Region Stockholm. Under denna tioårsperiod genomför vi stora utvecklingsprojekt i form av ny-, till-, och ombyggnader på flera av sjukhusen i länet. Läs mer om detta exceptionella uppdrag här

Utöver detta genomför vi årligen runt 700 byggprojekt i form av nybyggnationer, hyresgästanpassningar, teknisk upprustning och löpande underhåll.

Framsidan på Locums informationsbroschyr Värden för vården som visar en man och en kvinna som pratar med varandra.

Värden för vården

Välkommen att lära känna Locum genom att ladda ned vår informationsbroschyr nedan.

Ladda ned Värden för vården