Person med locumväst och vit hjälm
Person med locumväst och vit hjälm

Om oss

Vi förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Genom innovation och samverkan leder vi utvecklingen av de bästa vårdmiljöerna i Sverige.

Attraktiva och hållbara vårdmiljöer

Tillsammans med vården och vår offentliga ägare erbjuder vi attraktiva och hållbara vårdmiljöer för dagens och morgondagens invånare i Region Stockholm.

De vårdfastigheter som vi förvaltar uppgår till ett bokfört värde på 36 miljarder kronor. Utöver våra egna cirka 290 anställda sysselsätter vi flera tusen personer via upphandlade entreprenörer och konsulter.

Bild av Fredrik Hagel och Vicky Lau, Locums projektområdeschef och projektchef.


Livsviktiga fastigheter

Ett sjukhus är en komplex fastighet. Här finns många tekniska system som måste fungera dygnet runt, året runt för att den livsviktiga vården ska kunna bedrivas.

Vi bedriver förvaltningen av våra vårdfastigheter systematiskt med en väl fungerande skötsel och drift som bas. Tillsammans med våra driftentreprenörer på sjukhusen arbetar vi varje dag för att se till att värme, vatten, el och ventilation fungerar som det ska. 

Genom vår kundtjänst ser vi till att våra hyresgäster snabbt får hjälp när det är något som inte fungerar som det ska i fastigheten.

våra_sjukhus_20200218-01.png

Vi bygger för att möta framtidens vårdbehov

Vi förverkligar just nu vår största projektportfölj någonsin för att möta framtidens vårdbehov i Region Stockholm. Under en tioårsperiod genomför vi stora utvecklingsprojekt i form av ny-, till-, och ombyggnader på flera av länets sjukhus, till exempel Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus och Södertälje sjukhus.

Utöver detta genomför vi årligen runt 700 byggprojekt till ett värde av drygt tre miljarder kronor. 

Framsidan på Locums informationsbroschyr Värden för vården som visar en man och en kvinna som pratar med varandra.

Värden för vården

Välkommen att lära känna Locum genom att ladda ned vår informationsbroschyr nedan.

Ladda ned Värden för vården