locum.se

Ett hus av trä och tre staplar med mynt som det växer ett skott ur.
Ett hus av trä och tre staplar med mynt som det växer ett skott ur.

Ekonomi och årsrapporter

För att bidra till regionens mål om ett resultat i balans och för att trygga förvaltningen av regionens vårdfastigheter på kort och lång sikt har Locum "Stark ekonomi" som ett eget lokalt mål.

Det skapas genom ordning och reda i ekonomin och genom att säkerställa att det bedrivs en kostnadseffektiv och affärsmässig verksamhet. Utgångspunkten är att värna kärnverksamheten, minska administrationen samt effektivisera lokalanvändningen och inköp.