Ett hus av trä och tre staplar med mynt som det växer ett skott ur.
Ett hus av trä och tre staplar med mynt som det växer ett skott ur.

Ekonomi och årsrapporter

För att bidra till regionens mål om ett resultat i balans och för att trygga förvaltningen av regionens vårdfastigheter på kort och lång sikt har Locum "Stark ekonomi" som ett eget lokalt mål.

Det skapas genom ordning och reda i ekonomin och genom att säkerställa att det bedrivs en kostnadseffektiv och affärsmässig verksamhet. Utgångspunkten är att värna kärnverksamheten, minska administrationen samt effektivisera lokalanvändningen och inköp.

Om Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm

Locum är ett renodlat tjänsteföretag bestående dels av egen personal dels av upphandlade konsulter/entreprenörer. Den tekniska driften av fastigheterna sköts av upphandlade driftentreprenörer. 

Fastighetsförvaltningen sker inom ramen för Landstingsfastigheter Stockholms (LFS) verksamhet. LFS är en resultatenhet inom Region Stockholm. Intäkterna i LFS består av hyror från regioninterna hyresgäster och från externa hyresgäster.

Locum AB:s intäkter består av ett förvaltningsarvode, baserat på antalet förvaltade kvadratmeter, samt ersättning för konsult- och projektledningstjänster i byggprojekt.

Information om Region Stockholms organisation finns på Region Stockholms hemsida.

Årsredovisningar och hållbarhetsrapporter

Här hittar du våra årsredovisningar, årsberättelser och hållbarhetsrapporter. Trevlig läsning!

Läs och ladda ner här