Ekonomi och årsrapporter

För att bidra till regionens mål om ett resultat i balans och för att trygga förvaltningen av regionens vårdfastigheter på kort och lång sikt har Locum "Stark ekonomi" som ett eget lokalt mål.

Det skapas genom ordning och reda i ekonomin och genom att säkerställa att det bedrivs en kostnadseffektiv och affärsmässig verksamhet. Utgångspunkten är att värna kärnverksamheten, minska administrationen samt effektivisera lokalanvändningen och inköp.