En detaljbild på en hand som håller i en penna. På bilden syns även en samling papper och en dataskärm.
En detaljbild på en hand som håller i en penna. På bilden syns även en samling papper och en dataskärm.

Upphandlingar

Nedan finner du platsen där Locums upphandlingar annonseras.

Här hittar du Locums aktuella upphandlingar

(anbud lämnas elektroniskt)

 

 

Kontakta Locums upphandlingsenhet