Upphandlingar

Nedan finner du platsen där Locums upphandlingar annonseras.

Här hittar du Locums aktuella upphandlingar

(anbud lämnas elektroniskt)

Kontakta Locums upphandlingsenhet