Hand som signerar ett avtal.
Hand som signerar ett avtal.

Upphandlingar

Här kan du ta del av hur du gör för att lägga anbud hos Locum, vilka aktuella upphandlingar som finns och vart du vänder dig för frågor. Upphandlingar lämnas alltid in elektroniskt.

Locum är ett offentligt bolag som för sina inköp är skyldiga att upphandla sina behov enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Detta innebär att större uppdrag och behov av ramavtal annonseras ut på hela marknaden och alla leverantörer som är lämpliga för utförandet bjuds in att lämna anbud.

Locum använder sig av det elektroniska upphandlingsverktyget e-Avrop. För att lämna anbud behöver du som leverantör registrera ett konto på e-Avrop vilket är gratis. 

Via kontot på e-Avrop har alla leverantörer även möjlighet att prenumerera på de upphandlingar som vi annonserar. Vid frågor om hanteringen av leverantörskonton i e-Avrop så hänvisar vi till e-Avrops support.

Vi värnar om offentliga medel inom Locum och har som mål att alltid uppnå bästa möjliga konkurrens i samband med upphandlingar och välkomnar nya, för uppdraget kvalificerade och lämpliga leverantörer att lämna anbud på de uppdrag som annonseras. Varmt välkommen att lämna anbud!