En detaljbild på ett par händer som håller i ett par glasögon och en penna. På bilden syns också en samling papper.
En detaljbild på ett par händer som håller i ett par glasögon och en penna. På bilden syns också en samling papper.

Sekretessförbindelse

Denna sekretessförbindelse riktar sig till såväl anställda i Locum AB som uppdragstagare för Locum AB eller Region Stockholm och tar sikte på de uppgifter som vederbörande får kännedom om som anställd eller uppdragstagare hos Locum AB eller Regionen.

Svenska, Swedish

Sekretessförbindelse

Engelska, English

Non-disclosure agreement

Estniska, Estonian, eesti

Konfidentsiaalsusleping

Ryska, Russian, русский

Соглашение о неразглашении

Polska, Polish, polski

Umowa o zachowaniu poufności

Lettiska, Latvian, Latvjijas

Vienošanās par informācijas neatklāšanu

Litauiska, Lithuanian, Lietuvos

Informacijos neatskleidimo susitarimas

Spanska, Spanish, español

Acuerdo de confidencialidad

Tyska, German, Deutsch

Vertraulichkeitserklärung


Riktlinjer för Informationssäkerhet

Locums riktlinje för informationssäkerhet