Sekretessförbindelse

Denna sekretessförbindelse riktar sig till såväl anställda i Locum AB som uppdragstagare för Locum AB eller Stockholms läns landsting och tar sikte på de uppgifter som vederbörande får kännedom om som anställd eller uppdragstagare hos Locum AB eller Landstinget.