Två personer står på en helikopterplatta och tittar in i kameran
Två personer står på en helikopterplatta och tittar in i kameran

Flygsäkerhet

Locum är ansvarig för fem stycken helikopterflygplatser inom länet. Flygplatserna finns på Danderyd, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Solna, Norrtälje sjukhus och Södersjukhuset.