Man i röd tröja som pratar i telefon framför en blå tegelvägg.
Man i röd tröja som pratar i telefon framför en blå tegelvägg.

Säkerhetsskyddad upphandling och säkerhetsprövning

Locum arbetar med säkerhetsskydd för att skydda den verksamhet som vi bedömer vara säkerhetskänslig inom ramen för Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. Säkerhetskänslig verksamhet ska ha samma skydd oavsett vilken aktör som bedriver den säkerhetskänsliga verksamheten. Locum kommer alltså kräva samma nivå på säkerhetsskyddet hos leverantörer som den ställer i sin egen verksamhet.

Säkerhetsskyddad upphandling är den process där den upphandlande beställaren hos Locum analyserar vilka skyddsvärden som finns i upphandlingen. Vissa typer av upphandlingar med koppling till säkerhetskänslig verksamhet ska teckna ett säkerhetsskyddsavtal med anbudsgivaren eller leverantören, där det framgår i säkerhetsskyddsavtalet hur denne ska uppfylla kraven på säkerhetsskydd. Ett sådant avtal kan också komma tecknas med eventuella underleverantörer.

Som verksamhetsutövare av den säkerhetskänsliga verksamheten kommer Locum kontrollera och följa upp att leverantörerna faktiskt vidtagit de åtgärder som Locum ställt krav på i säkerhetsskyddsavtalet. Kraven består av olika skyddsåtgärder inom bland annat informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.  Säkerhetsskyddsavtalet utgör också en grund för att besluta om vilka befattningar och annat deltagande hos leverantören som ska placeras i säkerhetsklass. När Locum avser teckna ett säkerhetsskyddsavtal med en leverantör kommer detta meddelas till Säkerhetspolisen. Syftet är att Säkerhetspolisen ska kunna genomföra registerkontroll på personer som kommer att ha säkerhetsklassade befattningar kopplade till säkerhetsskyddsavtalet.

Nedan finns de dokument som blir aktuella vid en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal och vid en säkerhetsprövning.

Kontakt och adress för ifyllda blanketter

Har du frågor kring vårt säkerhetsskydd kontakta:
Sakerhetsskydd.locum@regionstockholm.se

Ifyllda blanketter och påskrivna avtal skickas till:
Locum AB
Säkerhetsskydd
Box 17201
104 62 Stockholm