Man i röd tröja som pratar i telefon framför en blå tegelvägg.
Man i röd tröja som pratar i telefon framför en blå tegelvägg.

Säkerhetsskyddad upphandling och säkerhetsprövning

Locum arbetar med säkerhetsskydd för att skydda den verksamhet som vi bedömer vara säkerhetskänslig inom ramen för Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. Detta ställer krav på alla som arbetar i ett uppdrag där denna typ av verksamhet eller uppgifter hanteras.

Kraven består av att vi vidtar olika skyddsåtgärder inom informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. 

Nedan finns de dokument som blir aktuella vid en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal och vid en säkerhetsprövning.

Kontakt och adress för ifyllda blanketter

Har du frågor kring vårt säkerhetsskydd kontakta:
Sakerhetsskydd.locum@regionstockholm.se

Ifyllda blanketter och påskrivna avtal skickas till:
Locum AB
Säkerhetsskydd
Box 17201
104 62 Stockholm