Entreprenörsutbildningar

Vi på Locum arbetar intensivt med att skapa trygga vårdmiljöer som ger värde för vården. I de fastigheter som vi förvaltar, står vården alltid i centrum. Fastigheterna rymmer allt från liv till död, och vår uppgift är att se till att tryggt ta hand om husen så att vårdpersonalen kan ta hand om patienterna.

Som ett led i Locums strävan för ständig utveckling, långsiktighet och helhetssyn, har vi på Locum tagit fram en utbildningsfilm ”Att arbeta för Locum i sjukhusmiljö”, där vi vill förmedla vad det innebär att arbeta i sjukhusmiljöer. Hur vi alla bör tänka för att skapa trygghet – trygghet för dig och dina kollegor, för patienter, personal och besökare.

Vi på Locum tycker att budskapet i filmen är så viktigt, att vi ställer det som ett krav att alla som arbetar i våra sjukhusmiljöer, tar del av filmen

Som ett bevis på att man sett filmen, förstått innehållet, uppvisat ID06 och skrivit under sekretessförbindelsen, ska man kvittera ut en säkerhetsväst med texten ”I samarbete med Locum”.

Om du har frågor kring rutinen, ta kontakt med din kontaktperson på Locum, det vill säga förvaltare, projektledare eller driftcontroller.