Två män med varselväst och hjälm, bakifrån, på byggarbetsplats.
Två män med varselväst och hjälm, bakifrån, på byggarbetsplats.

Entreprenörsutbildningar

Vi arbetar intensivt med att skapa trygga och hållbara vårdmiljöer. I de fastigheter som vi förvaltar, bygger och utvecklar står vården alltid i centrum. Här ryms allt från liv till död. Vi tar ett helhetsansvar för att ge våra kunder ökade värden med driftsäkra vårdfastigheter dygnet runt, året runt, så att vårdpersonalen kan fokusera på patienterna.

Vi har vi tagit fram olika utbildningsfilmer där vi vill förmedla vad det innebär att arbeta i sjukhusmiljöer. Hur vi alla ska agera för att skapa trygghet – trygghet för dig och dina kollegor, för patienter, personal och besökare.

Vem behöver genomföra vilka utbildningar?

Beroende på vilken roll du har behöver du genomföra olika utbildningar. I menyn till vänster finns en lista över alla utbildningar. Nedan är utbildningarna grupperade per roll/yrkesgrupp för att göra det lättare för dig att hitta just de utbildningar som riktar sig till din roll. 

Om du har frågor kring utbildningsfilmerna, ta kontakt med din kontaktperson på Locum.

Information om hur Locum hanterar personuppgifter hittar du här.

Markentreprenör

Utbildningarna nedan riktar sig till dig som är upphandlad markentreprenör för utomhusmiljön vid någon av de fastigheter som Locum förvaltar. 

Utbildningar

Avfallsentreprenör