Utbildning - brandskydd i byggprojekt

Denna utbildningsfilm "Skydda dem!" handlar om hur du arbetar med brandskydd i byggprojekt på sjukhus.

English subtitle: 

Utbildningen berör vilken hänsyn du som entreprenör måste ta beroende på den känsliga verksamhet som ständigt pågår på ett sjukhus. Du kommer också att lära dig vilka risker du måste beakta samt hur du arbetar med ett förebyggande brand- och säkerhetsarbete.

Du får även inblick i vad respektive roll på sjukhusen ansvarar för men också i vad ditt specifika ansvar innebär.