Utbildning – kontroll av brandskydd under byggtid

I den här instruktionsfilmen visar vi dig som beställare eller entreprenör hur du kontrollerar brandskyddet i ditt projekt.

Instruktionsfilmen visar några av de viktigaste kontrollpunkterna i entreprenörens och beställarens kontroller av brandskydd. Entreprenören kontrollerar brandskyddet på byggarbetsplatsen varje dag, beställaren följer upp med brandskyddskontroller veckovis. I instruktionen beskrivs några kontrollmoment som är särskilt väsentliga och hur dessa ska genomföras. 

Här finns checklistor för entreprenörens kontroll brand och beställarens kontroll brand >>