Futuristisk bild med digitala symboler
Futuristisk bild med digitala symboler

Samarbeten och innovation

Med kompetens, erfarenhet och engagemang strävar vi efter utveckling av de bästa vårdmiljöerna i Sverige. För att lyckas med det är innovation och samverkan med andra aktörer viktigt för oss. Här berättar vi mer om vårt innovationsarbete och om några samarbeten som är värdefulla för vår verksamhet.

Två byggarbetare med varselväst går från kameran

Håll Nollan - för noll olyckor i byggbranschen

Locum är en av grundarna till organisationen Håll Nollan. Visionen är att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser!

Om vårt engagemang i Håll Nollan
Ambulans som kör förbi akutvårdsbyggnad vid Danderyds sjukhus.

Innovationsprojekt med test av 5G-teknik

Region Stockholms innovationsprojekt "Platsoberoende mobila vårdlösningar" medför fördelar för vården och fastighetsdriften.

Om tester med 5G-teknik
Thomas Ahlberg med en iPad som visar  grafer

Projektet Energieffektiv vård ger resultat

Innovations- och samarbetsprojektet Energieffektiv vård har medfört tydlig nytta för vården och en mer effektiv energianvändning.

Om innovationsprojektet VAKEN
Tre personer i vårdkläder går i sjukhuskorridor

Nationellt samarbete för utveckling av vårdlokaler

Vi bygger bättre vårdlokaler tack vare det nationella samarbetet PTS Forum och IT-systemet PTS.

Om fördelarna med PTS
Närbild på öga och databild som symboliserar utveckling och innovation.

Andra utvecklings- och innovationsprojekt

Ta del av fler utvecklings- och innovationsprojekt som Locum deltar i, ofta i samarbete med andra.

Läs mer här