Futuristisk bild med digitala symboler
Futuristisk bild med digitala symboler

Samarbeten och innovation

Med kompetens, erfarenhet och engagemang strävar vi efter utveckling av de bästa vårdmiljöerna i Sverige. För att lyckas med det är innovation och samverkan med andra aktörer viktigt för oss. Här berättar vi mer om vårt innovationsarbete och om några samarbeten som är värdefulla för vår verksamhet.

Två byggarbetare med varselväst går från kameran

Håll Nollan - för noll olyckor i byggbranschen

Locum är en av grundarna till organisationen Håll Nollan. Visionen är att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser!

Om vårt engagemang i Håll Nollan
Tre personer i vårdkläder går i sjukhuskorridor

Nationellt samarbete för utveckling av vårdlokaler

Vi bygger bättre vårdlokaler tack vare det nationella samarbetet PTS Forum och IT-systemet PTS.

Om fördelarna med PTS
Thomas Ahlberg med en iPad som visar  grafer

Projektet Energieffektiv vård ger resultat

Innovations- och samarbetsprojektet Energieffektiv vård har medfört tydlig nytta för vården och en mer effektiv energianvändning.

Om innovationsprojektet