Håll Nollan - samarbete för en säker byggbransch

Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser.

Föreningen arbetar bland annat med att sprida goda exempel, ta fram gemensamma arbetssätt och standarder och få branschen att samverka och lära av varandra inom detta livsviktiga område. Håll Nollan har nästan 100 medlemmar som alla samverkar för noll olyckor i byggbranschen. Locum har varit medlem sedan föreningen grundades 2017. 


sociala-medier-sa-kerhetspush-2022-1200x627_220919.jpg

Håll Nollans säkerhetspush - tillsammans för tryggare byggen 

I september arrangerar Håll Nollan sedan tre år tillbaka någonting som kallas säkerhetspush. Det är en manifestation för att åskådliggöra att samarbete har en avgörande betydelse för en säker bygg- och anläggningsbransch. 

20 september genomfördes årets säkerhetspush runt om i landet av Håll nollans medlemmar. I år var det projektet ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus som var värd för Locums säkerhetspush. Träffa Locums projektdirektör Björn Åsander som var en av talarna.

För att arbeta säkert krävs något av oss alla, oavsett roll. För det är när vi tillsammans ser till att säkerhetsfrågorna är med oss i allt vi gör, när vi lyssnar till varandras kunskaper och erfarenheter och när vi vågar fråga det vi inte riktigt förstår, det är då vi ger oss själva förutsättningarna att lyckas, säger Björn Åsander, projektdirektör på Locum.

Nyfiken på säkerhetspushen?

Se säkerhetspushen vid Danderyds sjukhus, 20 september 2022.

Säkerhetspush_publik.jpg
Bild: En del av säkerhetspushen var en film med fokus på relationers betydelse för säker arbetsmiljö.

Säkerhetspush_övning.jpg
Bild: Säkerhetspushen avslutades med diskussioner i mindre grupper om hur vi alla kan bidra till en säker arbetsmiljö.

Säkerhetspush_nyhet_825x464.jpg
Bild: Björn Åsander, Locums projektdirektör var en av talarna.