Håll Nollan - samarbete för en säker byggbransch

Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser.

Föreningen arbetar bland annat med att sprida goda exempel, ta fram gemensamma arbetssätt och standarder och få branschen att samverka och lära av varandra inom detta livsviktiga område. Håll Nollan har nästan 100 medlemmar som alla samverkar för noll olyckor i byggbranschen. Locum har varit medlem sedan föreningen grundades 2017.

Under 2022 blev Locums dåvarande projektdirektör Björn Åsander del av Håll Nollans styrelse. Styrelsens medlemmar väljs som enskild person att sitta med i styrelsen, men är till vardags anställda av organisationer som är medlemmar i Håll Nollan.

– Arbetsmiljö och säkerhet är ingenting vi konkurrerar med, här måste vi hjälpas åt allihop. Arbetsmiljö är ett ständigt pågående arbete alltid kan förfinas och förbättras. Jag hoppas att vi på Locum kan komma in med tid och engagemang och exempel från vår verksamhet som kan inspirera och kanske också göra skillnad för någon därute, säger Björn Åsander.

Läs Håll Nollans intervju med Björn Åsander.


Håll Nollans säkerhetspush 19 september - tillsammans för tryggare byggen 

Film: Få ett smakprov från våra säkerhetspushar 2023 och träffa vår dåvarande projektdirektör.

I september arrangerar Håll Nollan sedan fyra år tillbaka någonting som kallas säkerhetspush. Det är en manifestation för att åskådliggöra att samarbete har en avgörande betydelse för en olycksfri bygg- och anläggningsbransch. I år låg fokus lite extra på hur kommunikation och dialog bidrar till en säkrare arbetsplats.

För oss är det självklart att delta på säkerhetspushen och i år är vi lite extra stolta då vi för första gången deltog med tre byggprojekt, vid Nacka, Löwenströmska och Danderyds sjukhus. I filmen ovan kan du se ett smakprov från dagen och träffa Locums dåvarande projektdirektör Björn Åsander.

Säkerhetspush_2023_1.jpg
Bild: Säkerhetspush vid projektet ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus, Locums just nu största projekt.

Säkerhetspush_2023_5.jpg
Bild: Säkerhetspush vid projektet ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus.

Säkerhetspush_2023_7.jpg
Bild: Säkerhetspush vid projektet ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus.

Säkerhetspush_2023_6.jpg
Bild: Säkerhetspush vid Nacka sjukhus.

Om du vill veta mer om Håll Nollan eller om säkerhetspushen besök gärna Håll Nollans webb.