locum.se

Modernisering av två vårdflyglar pågår

Sedan april 2022 pågår en ny fas i moderniseringen av Södersjukhuset. Två flyglar mot Årstaviken, Byggnad 17 och 18,  byggs om. Arbetet delas in i etapper under tiden 2022-2025.

Vad gör vi?

Projektet innebär total ombyggnation av plan 1 - 7 i Byggnad 17 och 18 för att åstadkomma vårdavdelningar med 168 enpatient-rum med tillhörande duschrum ned RullstolsWC-standard. De två flyglarna från 1940-talet renodlas alltså med vårdavdelningar.

Förutom renodlade generella vårdplan på kommer vi att återställa för återflytt av verksamheterna i de nedre planen -2, -1 och 0; behandling, mottagningar, omklädning och administration.

Byggnaderna genomgår samtidigt en fullskalig teknisk upprustning. Det handlar om byte av stammar, gasledningar, ventilation, el och fönster.

April-december 2022. Då utför vi förberedande arbeten i Byggnad 17:

 • Säkrar driften av mediaförsörjning (el, data/tele, vatten, gas, ventilation med mera) för omkringliggande och kvarvarande verksamheter.
 • Invändig rivning, 2 plan i taget.
 • Stomarbeten för att ersätta de bärande konstruktioner vi behöver riva för att bygga vårdavdelningar.
 • Förberedande installationsarbeten för kommande byggnation.
 • Parallellt arbetar vi med systemhandlings- och bygghandlingsprojektering.

Under 2023. Då arbetar vi i både Byggnad 17 och 18:

 • Förberedande arbeten genomförs i Byggnad  17 och 18 på motsvarande sätt som i Byggnad 17, ovan.
 • Bilning/brockning startar för att ta bort betong och göra plats bland annat för nya installationer och dörröppningar. Detta arbete fortgår under hela 2024.
 • Projektering fortgår. Mock-up byggs och provas för att finslipa utformning och bygglösningar. 
 • Anbudsförfrågan enligt LOU går ut för generalentreprenad för ombyggnation av vårdavdelningar.

Under 2024. Då arbetar vi i både Byggnad 17 och 18:

 • Förberedande arbeten fortsätter som ovan.
 • Bildning/bockning för att ta bort betong fortsätter under hela 2024. Arbetet syftar bland annat till att göra plats för nya installationer och dörröppningar. 
 • Upphandling av generalentreprenad klar enligt LOU och entreprenör påbörjar ombyggnation av vårdavdelningarna.

Så minimerar vi störningarna

Kvarvarande och omkringliggande verksamheter kommer främst att störas av buller samt planerade driftstopp. Åtgärder vidtas för att minska risken för oplanerade driftsstörningar. Bullret minskas genom ljudisolerad avskiljning av arbetsområdena och val av mindre bullrande arbetsmetoder och tekniska lösningar.

Pulsmöten för berörda verksamheter är återstartade efter sommaren och hålls på torsdagar klockan 08.00 på plan 7 i Hisshall D.

Parallellt projekt i Byggnad 72

Projektet innefattar också lokal ombyggnation av plan 6 och 7 i by 72 för att åstadkomma OBS-rum och IMA-rum med visuell och teknisk övervakning. Plan 6 är klar och verksamheten igång sedan januari 2023. Lokalerna på plan 7 ska vara klara runt årsskiftet 2023/2024. 

Varför gör vi det?

Byggnad 17/18 behöver moderniseras.

Har du frågor?

Kontakt Södersjukhuset: fastighetssektionen.sodersjukhuset@regionstockholm.se

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2025
Projektledare
Lars Netzell Projektområde Södersjukhuset
Sven Magnusson Projektområde Södersjukhuset
Fastighetsförvaltare
Vanessa Soto Förvaltningsområde Södersjukhuset