Modernisering av två vårdflyglar startar

I april 2022 startar en ny fas i moderniseringen av Södersjukhuset. Två flyglar mot Årstaviken, Byggnad 17 och 18, ska byggas om. Arbetet delas in i etapper under tiden 2022-2025.

Vad gör vi?

Projektet innebär total ombyggnation av plan 1 - 7 i Byggnad 17 och 18 för att åstadkomma vårdavdelningar med 168 enpatient-rum med tillhörande duschrum ned RullstolsWC-standard. De två flyglarna från 1940-talet renodlas alltså med vårdavdelningar.

Förutom renodlade generella vårdplan på kommer vi att återställa för återflytt av verksamheterna i de nedre planen -2, -1 och 0; behandling, mottagningar, omklädning och administration.

Byggnaderna genomgår samtidigt en fullskalig teknisk upprustning. Det handlar om byte av stammar, gasledningar, ventilation, el och fönster.

April-december 2022. Då utför vi förberedande arbeten i Byggnad 17:

  • Säkrar driften av mediaförsörjning (el, data/tele, vatten, gas, ventilation med mera) för omkringliggande och kvarvarande verksamheter.
  • Invändig rivning, 2 plan i taget.
  • Stomarbeten för att ersätta de bärande konstruktioner vi behöver riva för att bygga vårdavdelningar.
  • Förberedande installationsarbeten för kommande byggnation.
  • Parallellt arbetar vi med systemhandlings- och bygghandlingsprojektering.

Efter årsskiftet 2022/2023. Då arbetar vi i både Byggnad 17 och 18:

  • Förberedande arbeten genomförs i Byggnad 18 på motsvarande sätt som i Byggnad 17, ovan.
  • Generalentreprenad för ombyggnation av vårdavdelningarna handlas upp.
  • Ombyggnationen vårdavdelningar beräknas starta i mars-april 2023 i Byggnad 17 och så snart förberedande arbeten är klara start även i Byggnad 18.

Så minimerar vi störningarna

Kvarvarande och omkringliggande verksamheter kommer främst att störas av buller samt planerade driftstopp. Åtgärder vidtas för att minska risken för oplanerade driftsstörningar. Bullret minskas genom ljudisolerad avskiljning av arbetsområdena och val av mindre bullrande arbetsmetoder och tekniska lösningar.

Byggprojektet kommer att hålla pulsmöten och information löpande till berörda verksamheter.

Parallellt projekt i Byggnad 72

Projektet innefattar också lokal ombyggnation av plan 6 och 7 i by 72 för att åstadkomma OBS-rum och IMA-rum med visuell och teknisk övervakning. Start i juni 2022.

Varför gör vi det?

Byggnad 17/18 behöver moderniseras.

Har du frågor?

Kontaktperson Sös: Benita Gustafsson, e-post: benita.gustafsson@regionstockholm.se

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2025
Projektledare
Lars Netzell Projektområde Södersjukhuset
Fastighetsförvaltare
Amanda Flodén Förvaltningsområde Södersjukhuset