Fönster doneras för återbruk i Ukraina

Snöflingorna singlar utanför fönstren. Det är mitten av februari på Södermalm i Stockholm. Därutanför finns Årstaviken i vinterskrud, här inne på Södersjukhuset jobbar man med att skapa framtidens vårdmiljöer som ska hålla i minst 40 år framåt. Nu ska fönstren bytas ut och de gamla kommer att skickas till Ukraina.

Fönstren, som är en central del av vårdflyglarnas gestaltning från funkisens 1940-tal, ska bytas ut för att möta höga krav på energieffektivitet och ljudisolering.

Lars Netzell, projektchef, och Sven Magnusson, biträdande projektchef och projekteringsansvarig, visar runt i de råa betongytorna som snart ska börja byggas upp till nya hållbara vårdavdelningar.

: Film: Sven Magnusson och Lars Netzell berättar om vår donation av fönster.

Vi har krav på oss från Regionen och Locum att återbruka så mycket material som möjligt i byggprojekt. I samband med projekteringen har vi inventerat möjligheterna till återbruk. Det är inte lätt att återbruka material i en sådan här vårdbyggnad eftersom allt måste klara de höga krav som gör att vi kan säkra huskroppen i 40 år framåt, förklarar Sven. 

De är stolta över att ändå ha hittat möjligheter till återbruk.

Vi har lyckats att hitta några områden där vi kan återbruka. Dels vissa saker som ska återanvändas i konsten som just nu skapas för de nya vårdrummen. Dels några hundra fönster som måste bytas ut för att kunna minska energianvändningen. Fönstren kan vi inte återbruka själva eftersom kraven på ljudmiljöer och energieffektivitet är höga, men tack vare kontakter hos våra leverantörer kommer fönstren inklusive fönsterram att kunna skickas till Ukraina.

Lucas Billberg, projektledare på Tumba glas, tycker det är viktigt att kunna hjälpa till.

Det är bra att Locum tittar på möjligheten till återbruk. Vi har i uppdrag att ta bort och montera nya fönster i de här två vårdflyglarna. Tillsammans med Locum har vi hittat en möjlighet till återbruk och vi har hjälpt till att organisera arbetet med att mellanlagra och sedan transportera fönster via hjälporganisation Caps and Candles till Ukraina. 

Återbruk och hållbarhet engagerar

 Vi är väldigt tacksamma att Region Stockholm beslutat att stötta vårt initiativ att donera fönstren. Det är också värdefullt att få in lite mjuka värden i projektet. Det skapar engagemang och delaktighet från alla som är inblandade i ett sådant här stort byggprojekt. Projektmedlemmarna tycker det känns väldigt angeläget och bra att vi kan bidra med vår lilla del till ett krigshärjat land, berättar Lars.

sven_lars_fonster_sodersjukhuset_700x420pxl.png

Från vänster: Lars Netzell och Sven Magnusson.

Sven håller med medan snön fortsätter falla denna gråmulna dag när reportaget görs.

Verkligen, det märker man bland de personer som varit med under projektering och tidiga skeden. Det har stärkt viljan att göra ett riktigt bra projekt vad gäller hållbarhet.

 Just att kunna plocka ner de här fönstren som vi har här på Södersjukhuset och forsla iväg dem med förhoppningen att de hamnar i ett bostadshus, i en skola eller kanske till och med i ett sjukhus där borta. Det känns ju väldigt bra!

Fakta:
Renovering av två stycken vårdflyglar för att skapa 168 enpatients-rum med eget duschrum samt upprustning av de tekniska systemen i byggnaderna. Perspektivet är 40 år framåt i den nya hållbara vårdmiljön som skapas för dagens och morgondagens vård.

Publicerad: 11 mars 2024