Parkeringsinformation

Här hittar du som besöker eller arbetar på Södersjukhuset aktuell parkeringsinformation.

Avgiftsfri parkering för vårdpersonal förlängs in på 2021

Avgiftsfri parkering för personalen infördes den 1 april 2020. Den 17 december togs beslut om att fortsätta med avgiftsfri parkering på Locums fastigheter och NKS för vårdpersonal så länge allmänna situationen inom Region Stockholm motiverar det, dock längst till och med 31 mars 2021.

Läs mer här. 

Parkeringssituationen på Södersjukhuset

Södersjukhuset ligger i Stockholms innerstad högt uppkrupet på Årstaberget. Markytan runt sjukhuset är liten och möjligheten att tillhandahålla parkeringsplatser är starkt begränsad. Pågående stora byggprojekt begränsar ytorna för parkering ytterligare. Däremot erbjuder innerstadsläget god kollektivtrafik och möjlighet att gå och cykla till sjukhuset. Bra både för miljön och för hälsan.

Kollektivtrafik

Bussar: Buss nr 3, 74 och 164 stannar utanför huvudentrén. Buss nr 4 och 74 passerar på Ringvägen nedanför Sjukhusbacken.
Pendeltåg: Södra station (utgång Rosenlundsgatan) är närmaste station.  

Cykelparkering

Ett flertal cykelparkeringar finns runt sjukhuset. För personal finns ett låst cykelrum intill den nya neonatalavdelningen som är under byggnation. Tillträde till cykelrummet får du via ditt E-tjänstekort. Utanför cykelrummet finns en luftpump om du behöver fylla på däcken.

Parkering - besökare

Taxa 

Måndag – söndag kl 07:00-19:00 20kr/h
Måndag – söndag kl 19:00-07:00 15kr/h
Maxtid att parkera är 3 dygn.
Betalning kan ske med kort i betalautomat, Parkster-app, Webbapp: app.parkster.se och Talsvar: Ring 010-199 26 16
Manual för betalning: https://www.parkster.com/se/tjanster/ 

Biljett

Parkeringsautomaterna är biljettlösa. Vid betalning anges fordonets registreringsnummer. Önskar du kvitto för köp kan det skickas digitalt direkt via automaten, antingen som e-post eller SMS, du väljer själv. Parkeringsvakterna kontrollerar fordonets registreringsnummer via sin handdator och får därmed bekräftat om giltig betalning finns för det aktuella fordonet.

Zoner

Sös - Besökande Södersjukhuset - Zonkod: 50102 
Sös - Garage - Besökande Södersjukhuset - Zonkod: 50101

Parkering - personal

Taxa

Avgift mån-sön kl: 08.00-16.00.  Maxtid 3 dygn.
375 kr/månad, 30 kr/dag, 5kr/h - Personaltaxan gäller enbart tillsammans med tillstånd som ska finnas väl synligt i framrutan i fordonet.
Betalning kan ske med kort i betalautomat, Parkster-app, Webbapp: app.parkster.se Talsvar: Ring 010-199 26 16
Manual för betalning: https://www.parkster.com/se/tjanster/ 

Zoner 

Om du betalar via app eller hemsida så fyller du i vilken zon (område) du ska parkera och får då upp aktuell taxa.
Sös - Personal Södersjukhuset - Zonkod: 50202 
Sös - Garage - Personal Södersjukhuset - Zonkod: 50201

Personalgarage

För att du som anställd på Södersjukhuset ska få tillgång till sjukhusets personalgarage måste en ansökan göras. Ansökningsformuläret hittar du här För anställda på Södersjukhuset AB krävs en tillsvidareanställning för att få ansöka om garageplats. 
Anställda hos Södersjukhuset AB tilldelas plats av Södersjukhuset. Övriga tilldelas plats av Locum. 

Parkeringsbevakning och felanmälan

Parkeringsbevakningen utförs av Apcoa dygnet runt. 
Telefon:  08-556 306 70 (Dygnet runt)
E-post: locum@apcoa.se 
Felanmälan P-automat: Vid fel på automaten sms:a betalautomatens nummer följt av en felbeskrivning till 0700-230 230, till exempel A7001 kvittopapper slut. Därefter följer en instruktion för att få giltig P-biljett som behövs för att parkera på platsen.