Ambulansuppfart till vita sjukhusbyggnaden
Ambulansuppfart till vita sjukhusbyggnaden

Södersjukhuset

Södersjukhuset, ett av Sveriges största akutsjukhus, är beläget på Årstaberget på Södermalm i Stockholm och har en nyckelroll i länets hälso- och sjukvård.

Locum förvaltar idag cirka 300 000 kvadratmeter vårdfastigheter på sjukhusområdet. I fastigheten pågår ständigt underhållsarbeten och hyresgästanpassningar och vi arbetar i nära samarbete med vården.

Sjukhuset erbjuder bland annat akutsjukvård, förlossningsvård och patientnära forskning.

Händer i huset, rubriken till vänster, är platsen där du hittar information som rör vårdfastigheten. Här finns aktuella byggprojekt och störningar i fastigheten som kan påverka den dagliga driften på sjukhuset. 

Sjukhuset utvecklas och har under 2014-2020 bland annat fått en ny vuxenakut, 24 nya operationssalar, plats för Sveriges största obduktionsverksamhet och en ny vårdbyggnad med enpatientsrum. Sjukhuset fortsätter att renoveras under 2020-talet. 

 

 

 

1944
Invigdes år
300 000
kvm förvaltas av Locum
Ring 112
vid livshotande tillstånd