Södersjukhuset

Södersjukhuset, ett av Sveriges största akutsjukhus, är beläget på Årstaberget på Södermalm i Stockholm. Även i framtiden kommer Södersjukhuset att ha en nyckelroll i länets hälso- och sjukvård - här byggs nu bland annat en av Sveriges modernaste akutmottagningar.

Locum förvaltar den cirka 250 000 kvadratmeter stora vårdfastigheten. Största hyresgästen är Sös AB som bedriver akutsjukvård, förlossningsvård och patientnära forskning. Även Karolinska Universitetssjukhuset och SLSO bedriver verksamhet i fastigheten och i entrén finns olika serviceaktörer. I fastigheten pågår ständigt underhållsarbeten och hyresgästanpassningar och vi arbetar i nära samarbete med vården.

Just nu har Locum uppdraget att genomföra en omfattande modernisering av vårdfastigheten. Under åren 2014-2020 sker om- och tillbyggnader vid sjukhuset som en del av en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården inom Region Stockholm. Sjukhuset får bland annat en ny vuxenakut, plats för Sveriges största obduktionsverksamhet och en vårdbyggnad med enpatientsrum. Läs mer om Framtidens Sös.

Under Händer i huset håller du dig uppdaterad kring aktuella byggprojekt och störningar på sjukhusområdet och hur detta påverkar den dagliga driften. Störningar och projekt är indelade utifrån byggnad för att du snabbt ska se vad som berör dig. 

Historik. Byggnationen påbörjades 1938 och sjukhuset invigdes 1944, mitt under andra världskriget. Sjukhuset skapades av socialingenjören Hjalmar Cederström och arkitekten Hermann Imhäuser och är ett exempel på modernism med renhet, enkelhet, ljus och luft. Till- och ombyggnader har sedan gjorts varje decennium. När sjukhuset åter byggs ut görs det med stor respekt för den ursprungliga arkitekturen.

 

4 400

Antal Medarbetare

7 000

Födslar per år

1944

Invigdes år

250 000

Kvadratmeter

08-616 10 00

Sjukhusets telefonväxel