locum.se

Ambulansuppfart till vita sjukhusbyggnaden
Ambulansuppfart till vita sjukhusbyggnaden

Södersjukhuset

Södersjukhuset, ett av Sveriges största akutsjukhus, är beläget på Årstaberget på Södermalm i Stockholm och har en nyckelroll i länets hälso- och sjukvård.

Locum förvaltar idag cirka 300 000 kvadratmeter vårdfastigheter på sjukhusområdet. I fastigheten pågår ständigt underhållsarbeten och hyresgästanpassningar och vi arbetar i nära samarbete med vården.

Sjukhuset erbjuder bland annat akutsjukvård, förlossningsvård och patientnära forskning.

Händer i huset, rubriken till vänster, är platsen där du hittar information som rör vårdfastigheten. Här finns aktuella byggprojekt och störningar i fastigheten som kan påverka den dagliga driften på sjukhuset. 

Sjukhuset utvecklas och har under 2014-2020 bland annat fått en ny vuxenakut, 24 nya operationssalar, plats för Sveriges största obduktionsverksamhet och en ny vårdbyggnad med enpatientsrum. Sjukhuset fortsätter att renoveras under 2020-talet. Läs mer om Framtidens Sös.

 

 

Historik. Byggnationen påbörjades 1938 och sjukhuset invigdes 1944, mitt under andra världskriget. Sjukhuset skapades av socialingenjören Hjalmar Cederström och arkitekten Hermann Imhäuser och är ett exempel på modernism med renhet, enkelhet, ljus och luft. Till- och ombyggnader har sedan gjorts varje decennium. När sjukhuset åter nyligen har byggts ut har det gjorts det med stor respekt för den ursprungliga arkitekturen.

 

1944
Invigdes år
300 000
kvm förvaltas av Locum
Ring 112
vid livshotande tillstånd