Ambulansuppfart till vita sjukhusbyggnaden
Ambulansuppfart till vita sjukhusbyggnaden

Södersjukhuset

Södersjukhuset, ett av Sveriges största akutsjukhus, är beläget på Årstaberget på Södermalm i Stockholm och har en nyckelroll i länets hälso- och sjukvård.

Locum förvaltar den cirka 300 000 kvadratmeter stora vårdfastigheten. Största hyresgästen är Sös AB som bedriver akutsjukvård, förlossningsvård och patientnära forskning. Även Karolinska Universitetssjukhuset och SLSO bedriver verksamhet i fastigheten och i entrén finns olika serviceaktörer. I fastigheten pågår ständigt underhållsarbeten och hyresgästanpassningar och vi arbetar i nära samarbete med vården.

Under åren 2014-2020 har om- och tillbyggnader genomförts vid sjukhuset som en del av en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården inom Region Stockholm. Sjukhuset har bland annat fått en ny vuxenakut, 24 nya operationssalar, plats för Sveriges största obduktionsverksamhet och en vårdbyggnad med enpatientsrum. Läs mer om Framtidens Sös.

 

Under Händer i huset håller du dig uppdaterad kring aktuella byggprojekt och störningar på sjukhusområdet och hur detta påverkar den dagliga driften. Störningar och projekt är indelade utifrån byggnad för att du snabbt ska se vad som berör dig. 

Historik. Byggnationen påbörjades 1938 och sjukhuset invigdes 1944, mitt under andra världskriget. Sjukhuset skapades av socialingenjören Hjalmar Cederström och arkitekten Hermann Imhäuser och är ett exempel på modernism med renhet, enkelhet, ljus och luft. Till- och ombyggnader har sedan gjorts varje decennium. När sjukhuset åter nyligen har byggts ut har det gjorts det med stor respekt för den ursprungliga arkitekturen.

 

1944

Invigdes år

300 000 kvm

förvaltas av Locum

Ring 112

vid livshotande tillstånd

Aktuella störningar