Vårdgivare

På Södersjukhuset finns flera olika vårdgivare. Sös AB är dominerade hyresgästen. Nedan kan du se en lista på Locums hyresgäster som bedriver vård på sjukhusområdet och länkar till deras hemsidor.

Vårdgivare på Södersjukhuset

På Södersjukhuset står akutsjukvård i centrum för verksamheten och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna sjukhusets specialitet. Alltsedan invigningen 1944 har Södersjukhuset varit ett av länets viktigaste akutsjukhus och tar idag emot cirka 145 000 akut sjuka patienter per år.

Till Sös hemsida

SLSO är en del av Region Stockholm och har hand om all landstingsdriven vård utanför akutsjukhusen. SLSO erbjuder vård i livets alla skeden.


Till SLSO:s hemsida

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende.