Bild på en kvinna bakifrån. Kvinnan håller i en mobiltelefon och i bakgrunden syns några parkerade bilar.
Bild på en kvinna bakifrån. Kvinnan håller i en mobiltelefon och i bakgrunden syns några parkerade bilar.

Personalparkering

Region Stockholm marknadsanpassar alla parkeringsavgifter för personal för att följa skattelagstiftningen och för att främja ett hållbart resande. Det innebär zonindelning med enhetliga taxor, tim- och dygnstaxa, maxtaxa om 6 timmar och gratis parkering på kvällar och nätter. Förändringarna gäller från den 1 januari 2023.

Läs mer om förändringarna som sker den 1 januari 2023 här. 

Fortsatt parkeringsundantag

Det undantag för personalparkering som gällt under covid-19 förlängs året ut. Parkera på parkering avsedd för personal (se den lokala skyltningen) och fortsätt använda appen ApcoaFlow för att registrera din parkering.

Koppla ApcoaFlow till ditt personliga HSA-id redan nu

När taxorna slås på igen kommer du att behöva ett aktivt och personligt HSA-id kopplat till appen för att du ska kunna fortsätta parkera till personaltaxa. Redan nu kan du använda HSA-id.

Har du redan appen ApcoaFlow? Uppdatera med ditt aktiva HSA-id för att parkera till personaltaxa på alla sjukhus utan att särskilt tillstånd behövs. 

Uppdatera med ditt personliga HSA-id minst 24 timmar innan ditt första användande.

På många av parkeringarna vid sjukhusen är det brist på parkeringsplatser för personal. Därför är det viktigt att ha koll på att det verkligen är rätt personer som använder parkeringsplatserna. Det säkerställer vi genom att koppla appen ApcoaFlow till regionens personalregister och tjänstekort.

Har du inte appen ApcoaFlow? Den är enkel att ladda ner.

Följ länken för instruktion!


Har du frågor om parkering? 

Ring Locum kundtjänst: 08-123 172 00

 

Frågor & Svar

Detta gäller samtliga vårdfastigheter förvaltade av Locum.

Mer information hittar du under ditt sjukhus parkeringsinformation på locum.se. 

På många av parkeringarna vid sjukhusen är det brist på parkeringsplatser för personal. Därför är det viktigt att ha koll på att det verkligen är rätt personer som använder parkeringsplatserna. Det säkerställer vi genom att koppla appen ApcoaFlow till regionens personalregister och tjänstekort.

Vänligen kontakta din bank. 

Du ska inte få någon kontrollavgift om:

  • Du står på personalparkering
  • Använder rätt zonkod för personal i appen Apcoa Flow
  • Vid ankomst registrerar din parkering i Apcoa Flow appen
  • Avslutar din parkering i appen Apcoa Flow när du lämnat parkeringsplatsen

Om du har synpunkter på en kontrollavgift, vänligen kontakta HOJAB Parkeringsservice: telefon 08-735 29 99. Du kan behöva skicka bild på kontrollavgiften, bild på parkeringskvitto samt bild på skylten vid parkeringen.

För andra frågor kontakta Locums kundtjänst på telefon 08-123 172 00, knappval 1 för Parkering. Valet tar dig vidare till Locums samarbetspartner som hanterar parkeringsfrågor.

Du som anställd inom Region Stockholm kan parkera utan avgift på personalparkering (se skyltning) som förvaltas av Locum genom att använda Apcoa Flow-appen fram till och med 31 december 2022.