Bild på en kvinna bakifrån. Kvinnan håller i en mobiltelefon och i bakgrunden syns några parkerade bilar.
Bild på en kvinna bakifrån. Kvinnan håller i en mobiltelefon och i bakgrunden syns några parkerade bilar.

Personalparkering

Nu förlängs den avgiftsfria parkeringen för vårdpersonal ytterligare. Detta gäller så länge den allmänna situationen inom Region Stockholm motiverar det, dock längst till och med den 31 december 2021.

NÄR: Avgiftsfri parkering för personalen infördes den 1 april 2020. Den 27 maj i år togs beslut om att fortsätta med avgiftsfri parkering på Locums fastigheter och NKS för vårdpersonal så länge allmänna situationen inom Region Stockholm motiverar det, dock längst till och med 31 december 2021. Avgiftsfri parkering gäller för max 38 timmar i taget.

För Norrtälje och Löwenströmska sjukhuset innebär det i praktiken ingen förändring då parkeringen varit avgiftsfri också tidigare. 

VAR: Beroende på parkeringssituation och respektive sjukhus förutsättningar kan det finnas begränsningar för var det är möjligt att parkera med fri taxa. Mer information hittar du under ditt sjukhus parkeringsinformation på locum.se. Lägg särskilt märke till området kring NKS vid Karolinska sjukhusområdet i Solna och parkeringshuset vid Rosenlunds sjukhus som hanteras av annan parkeringsentreprenör.

FÖRMÅNSBESKATTNING: Regeringen har förlängt befrielsen från förmånsbeskattning för anställda för hela 2021. Därför kan Regionens och privata vårdgivares personal inte förmånsbeskattas för fri parkering under 2021. 

HUR: Du laddar ner appen ApcoaFlow och registrerar dig som ny användare i appen när du ska parkera. Ange den zonkod som gäller för personal, se zonkoderna nedan. På så sätt står du som vårdpersonal gratis på personalparkeringar och på vissa sjukhus även på ett antal besöksparkeringar. För mer information se respektive fastighetssida.

QR-kod Apcoa Flow Appstore.png
Scanna denna QR-kod för att ladda ned Apcoa Flow i Appstore.

QR-kod Apcoa Flow GooglePlay.png
Scanna denna QR-kod för att ladda ned Apcoa Flow i Google Play. 

 • Registrera dig som användare i appen ApcoaFlow. Här finns en instruktion för ApcoaFlow.
 • Logga in via appen, ange den zonkoden som gäller för personal och bilens registreringsnummer. Zonkoderna finns nedan.
 • Checka ut i appen när du åker hem för dagen. Du debiteras inget för din parkering.

Aktuella zonkoder för personal:

 • 50201 – SÖS Garage 
 • 50202 – SÖS 
 • 50205 – Stadshagen 
 • 50206 – Serafen 
 • 50207 – Sabbatsbergs sjukhus 
 • 50208 – St:Eriks sjukhusområde 
 • 50209 – Rosenlunds sjukhus 
 • 50210 – Grimman 
 • 50213 – Dalens sjukhus 
 • 50214 – Jakobsbergs sjukhus 
 • 50215 – Handens sjukhus
 • 50216 – Nacka sjukhus 
 • 50217 – Sollentuna sjukhus
 • 50219 – Helix  
 • 50220 – Huddinge Karolinska sjukhusområdet 
 • 50221 – Danderyds sjukhus   
 • 50224 – S:t Görans sjukhus 
 • 50225 – Södertälje sjukhus
 • 50226 – Löwenströmska sjukhuset 
 • 50227 – Karolinska Solna 
 • 371270 – Norrtälje sjukhus

TACK: Vi hoppas därmed underlätta och bidra till att du som vårdpersonal på ett tryggt sätt kan transportera dig till din arbetsplats. Det här är vårt sätt att säga tack för den enastående insats du gör i vården!

Apcoas kundtjänst: 08-556 306 70, e-post locum@apcoa.se

Locum kundtjänst: 08-123 172 00, e-post kundtjanst.locum@sll.se

Frågor & Svar

För att du som personal ska kunna parkera gratis ska du i appen ange dessa zonkoder:

50201 – Södersjukhuset garage 

50202 – Södersjukhuset 

50205 – Stadshagen 

50206 – Serafen 

50207 – Sabbatsbergs Sjukhus 

50208 – St:Eriks Sjukhus 

50209 – Rosenlunds Sjukhus 

50210 – Grimman 

50213 – Dalens sjukhus 

50214 – Jakobsbergs sjukhus 

50215 – Handens sjukhus

50216 – Nacka sjukhus 

50219 – Helix  

50220 – Karolinska Huddinge 

50221 – Danderyds sjukhus   

50224 – Sankt Görans sjukhus 

50225 – Södertälje sjukhus

50226 – Löwenströmska sjukhuset 

50227 – Karolinska Solna 

371270 - Norrtälje sjukhus

Arbetet med att programmera om de övriga tre apparna som redan finns idag (Parkster, Smspark, Easypark) och eventuella betalautomater hade tagit för lång tid. Vi hade under våren bara några få dagar på oss att hitta en gemensam lösning för hela Region Stockholm. Den bästa och snabbaste lösningen blev att Apcoa programmerade om Apcoa Flow för att fungera för detta.

 

Upplägget gäller alla fastigheter som Locum förvaltar samt NKS-garaget. Detta innefattar samtliga akut- och universitetssjukhus och mindre sjukhus.

Avgiftsfri parkering gäller max 48 timmar i taget. Syftet är att öka tillgängligheten på personalparkeringarna, då det ibland är brist på p-platser för personal. Risken för boendeparkering eller uppställning av fordon minskar med denna regel.

 

Vi hade inledningsvis några barnsjukdomar i appen ApcoaFlow. Några personer har haft problem med att registrera betalkort från Nordea och det visade sig att Nordea hade en bugg som gjorde att kortet inte accepterades.

Om ni stöter på problem vänligen kontakta Apcoas kundtjänst 08-556 306 70, e-post locum@apcoa.se

Det räcker att du registrerar dig som en vanlig användare och sedan anger den zonkod som gäller för personal så kommer du automatisk att debiteras 0:- Besökare använder Parkster och Easypark eller automat som vanligt och betalar ordinarie besökstaxa. 

När du registrerar ditt kort har du eller din bank angett att alla internetköp ska verifieras med Mobilt BankID. Det är inget som har med Apcoa Flow-appen att göra utan är en inställning hos din kortleverantör. Stäng tillfälligt av funktionen hos din internetbank eller prova med ett annat kort som har andra inställningar.

I grunden måste vi tro på att stockholmarna vill stötta vårdpersonalen och inte fyller våra parkeringsplatser med boendeparkerande. Det finns också en risk för en stor ökning av parkerande vårdpersonal och att parkeringsplatserna inte räcker till. Syftet med gratisparkering är att underlätta och bidra till att vårdpersonalen kan transportera sig till sin arbetsplats på ett tryggt sätt. Vi kommer att utvärdera läget löpande.

På många sjukhus gäller endast gratis parkering på personalparkeringar. Se mer information på respektive sjukhus webbsida. Vissa platser måste vara reserverade för besökare.

Vid Norrtälje sjukhus innebär beslutet om avgiftsfri parkering ingen förändring då personalparkeringen var avgiftsfri redan innan coronapandemin.

Det som är nytt vid Norrtälje sjukhus är att personalen från och med 1 februari 2021 behöver använda appen Apcoa Flow på samma sätt som övriga sjukhus. Hur du laddar ner appen och använder den finns det mer information om under frågor och svar och på Norrtälje sjukhus webbsida.

Du ska inte få någon kontrollavgift om:

 • Du står på personalparkering
 • Använder rätt zonkod
 • Registrerar din parkering i Apcoa Flow appen vid ankomst samt
 • Avregistrerar din parkering när du åker hem för dagen

 

Om du mot förmodan skulle få en kontrollavgift ska du ta kontakt med Locums kundtjänst via e-post.

Kom ihåg att bifoga bild på kontrollavgiften, bild på parkeringskvitto samt bild på skylten vid parkeringen.