Bild på en kvinna bakifrån. Kvinnan håller i en mobiltelefon och i bakgrunden syns några parkerade bilar.
Bild på en kvinna bakifrån. Kvinnan håller i en mobiltelefon och i bakgrunden syns några parkerade bilar.

Personalparkering

Region Stockholm kommer att marknadsanpassa alla parkeringsavgifter för personal för att följa skattelagstiftningen och för att främja ett hållbart resande. Några av nyheterna är zonindelning med enhetliga taxor, ny tim- och dygnstaxa, maxtaxa om 6 timmar och gratis parkering på kvällar och nätter. Förändringarna gäller från den 1 april 2022.

Läs mer om förändringarna som sker den 1 april här. 

Under tiden fram till 1 april gäller fortsatt avgiftsfri parkering. Se information nedan: 

Personalparkering till och med den 31 mars 2022

Regeringen har aviserat att de förlänger den skattebefriade parkeringsförmånen till den 31 mars 2022. 

Koppla ApcoaFlow till ditt personaliga HSA-id redan nu

När den skattebefriade parkeringsförmånen upphör och taxorna slås på igen kommer du att behöva ett aktivt och personligt HSA-id kopplat till appen för att du ska kunna fortsätta parkera till personaltaxa. Redan nu kan du använda HSA-id.

Uppdatera med ditt personliga HSA-id minst 24 timmar innan ditt första användande.

På många av parkeringarna vid sjukhusen är det brist på parkeringsplatser för personal. Därför är det viktigt att ha koll på att det verkligen är rätt personer som använder parkeringsplatserna. Det säkerställer vi genom att koppla appen ApcoaFlow till regionens personalregister och tjänstekort.

Uppdatera din ApcoaFlow app med ditt personliga HSA-id redan idag!

Har du redan appen ApcoaFlow? Uppdatera med ditt aktiva HSA-id för att parkera till personaltaxa på alla sjukhus utan att särskilt tillstånd behövs. 

Gör kopplingen till HSA-id i god tid. Av säkerhetsskäl tar det 24 timmar att göra kopplingen.

Har du inte appen ApcoaFlow? Den är enkel att ladda ner.

Följ länken för instruktion!

 

Har du frågor om parkering? 

Locum kundtjänst: 08-123 172 00, e-post kundtjanst.locum@regionstockholm.se

Frågor & Svar

Upplägget gäller alla fastigheter som Locum förvaltar samt NKS-garaget. Detta innefattar samtliga akut- och universitetssjukhus och mindre sjukhus.

Beroende på parkeringssituation och respektive sjukhus förutsättningar kan det finnas begränsningar för var det är möjligt att parkera med fri taxa. Lägg särskilt märke till området kring NKS vid Karolinska sjukhusområdet i Solna och parkeringshuset vid Rosenlunds sjukhus som hanteras av annan parkeringsentreprenör.

Mer information hittar du under ditt sjukhus parkeringsinformation på locum.se. 

På många av parkeringarna vid sjukhusen är det brist på parkeringsplatser för personal. Därför är det viktigt att ha koll på att det verkligen är rätt personer som använder parkeringsplatserna. Det säkerställer vi genom att koppla appen ApcoaFlow till regionens personalregister och tjänstekort.

P-automaterna som funnits kan inte integreras med kontrollen av HSA-id och kan därför inte längre användas för personaltaxa.

Du är alltid välkommen att kontakta Locums kundtjänst så kan de hjälpa dig med hur du använder appen.

Om du upplever tekniska problem med appen är du välkommen att kontakta Apcoa på telefonnummer 08-556 306 70 eller locum@apcoa.se.  

När du registrerar ditt kort har du eller din bank angett att alla internetköp ska verifieras med Mobilt BankID. Det är inget som har med Apcoa Flow-appen att göra utan är en inställning hos din kortleverantör. Stäng tillfälligt av funktionen hos din internetbank eller prova med ett annat kort som har andra inställningar.

Du ska inte få någon kontrollavgift om:

  • Du står på personalparkering
  • Använder rätt zonkod
  • Registrerar din parkering i Apcoa Flow appen vid ankomst samt
  • Avregistrerar din parkering när du åker hem för dagen

Om du mot förmodan skulle få en kontrollavgift ska du ta kontakta Locums kundtjänst

Kom ihåg att bifoga bild på kontrollavgiften, bild på parkeringskvitto samt bild på skylten vid parkeringen.