En hand som håller i en mobil som visar en parkeringsapp.
En hand som håller i en mobil som visar en parkeringsapp.

Personalparkering

Region Stockholms parkeringsavgifter för personal är marknadsanpassade för att följa skattelagstiftningen. Det innebär zonindelning med enhetliga taxor, tim- och dygnstaxa, maxtaxa om 6 timmar och gratis parkering på kvällar, nätter, söndagar och röda dagar.

Det här gäller för personalparkering: 

  • Tim- och dygnstaxa gäller måndag-lördag. Du betalar för parkering mellan klockan 06.00 och 18.00, på kvällar och nätter parkerar du gratis. Avgiftsfritt söndagar och röda dagar. 
  • Maxtaxa gäller, vilket innebär att du betalar för maximalt 6 timmar/parkeringstillfälle.
  • Personaltaxan för innerstad är 10:-/timme, för ytterstad 5:-/timme och för landsort 3:-/timme. För garage-/p-husplats gäller ett påslag på 20%, eftersom garageplats enligt Skatteverkets regler har ett högre marknadsvärde än gatuparkering.
  • När du parkerar med appen ApcoaFlow kan du parkera på personalparkering. Uppgradera appen med ditt personliga och aktiva HSA-id.
  • Parkster gäller inte längre som personaltillstånd. Byt till Apcoa Flow.

personaltaxor_221124.png

Klicka här för att se en större bild.

Zonindelning för enhetliga taxor 

Vårdfastigheterna är indelade i tre zoner - innerstad, ytterstad och landsort. Taxorna är marknadsanpassade och enhetliga inom det geografiska området.

Zonindelning-personalparkering-karta.png

För att parkera på personalparkeringen vid sjukhusen behöver du ha ApcoaFlow-appen och ett aktivt och personligt HSA-id kopplat till den.

Uppdatera med ditt personliga HSA-id minst 24 timmar innan ditt första användande. 

Instruktioner steg för steg hittar du här.  

Frågor och svar

Då ska du ringa Locums kundtjänst på 08-123 172 00.

Detta gäller samtliga vårdfastigheter förvaltade av Locum.

Mer information hittar du under ditt sjukhus parkeringsinformation på locum.se. 

Du använder appen ApcoaFlow.

När taxorna slås på igen kommer du att behöva ett aktivt och personligt HSA-id kopplat till appen för att du ska kunna parkera med personaltaxa.

Uppdatera din ApcoaFlow app med ditt personliga HSA-id redan idag!

Har du redan appen ApcoaFlow? Uppdatera med ditt aktiva HSA-id för att parkera till personaltaxa på alla sjukhus utan att särskilt tillstånd behövs. 

Gör kopplingen till HSA-id i god tid. Av säkerhetsskäl tar det 24 timmar att göra kopplingen.

Har du inte appen ApcoaFlow? Den är enkel att ladda ner.

Följ länken för instruktion!

Nej, det är gratis att parkera kvällar och nätter, 18.00-06.00, alla dagar i veckan.

Under denna tid råder högtrafik hos SL. Mellan 18.00 och 06.00 är det gratis att parkera eftersom marknadsvärdet i större delar av Stockholms län är 0 kr per timme. Mellan 18-06 är ofta kollektivtrafiken neddragen till lägre turtäthet eller har slutat trafikera vissa linjer. Dessutom medför fri parkering under kvällar och nätter att Region Stockholm kan tillhandahålla ökade möjligheter för de som arbetar obekväma arbetstider att kunna ta bilen till jobbet.

Alla besökare betalar besökstaxa hela dygnet. 

bild_besökstaxor_800x285px_230822.png

Då ska du ringa Locums kundtjänst: 08 - 123 172 00.

Personal som har giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade parkerar gratis.

Om anvisad plats för motorcyklar finns ska dessa användas. Särskild taxa gäller.

På platser där inga särskilda platser för motorcykel finns gäller samma kostnad och samma regler som bil.

På många av parkeringarna vid sjukhusen är det brist på parkeringsplatser för personal. Därför är det viktigt att ha koll på att det verkligen är rätt personer som använder parkeringsplatserna. Det säkerställer vi genom att koppla appen ApcoaFlow till regionens personalregister och tjänstekort.

Du ställer dig på besöksparkeringen, väljer zon-kod för besökare och vid behov ring Locums kundtjänst: 08-123 172 00.

 

Uppdatera ApcoaFlow:

Parkeringsbolaget gör löpande uppdateringar av ApcoaFlow.

Uppdateringar påverkar telefonerna olika beroende på tillverkare.

 IOS:

Användare får uppdateringarna utan fördröjning.

Om appen inte fungerar, testa att starta om ApcoaFlow.

Kvarstår felet, ring Locums kundtjänst: 08-123 172 00. 

Android:

Användare får uppdateringar i omgångar med 2 dagars intervall.

Om appen inte fungerar, testa att starta om ApcoaFlow.

Kvarstår felet, ring Locums kundtjänst: 08-123 172 00.

Vid återkommande fel, ring Locums kundtjänst: 08-123 72 00.

Du som arbetar i fastigheten men inte är anställd av Region Stockholm hänvisas till besöksparkeringen.