Bild på en kvinna bakifrån. Kvinnan håller i en mobiltelefon och i bakgrunden syns några parkerade bilar.
Bild på en kvinna bakifrån. Kvinnan håller i en mobiltelefon och i bakgrunden syns några parkerade bilar.

Personalparkering

Locum vill uppmärksamma det fantastiska och viktiga arbete du som vårdpersonal gör, inte minst i dessa svåra tider, och har därför beslutat att införa avgiftsfri parkering.

NÄR: Fri parkering infördes den 1 april 2020. I juni togs ett nytt beslut om att förlänga den fria parkeringen tills vidare, under den tid pandemin ställer ökade krav på vården, dock längst till och med den 31 december 2020. 

VAR: Beroende på parkeringssituation och respektive sjukhus förutsättningar kan det finnas begränsningar för var det är möjligt att parkera med fri taxa. Mer information hittar du under ditt sjukhus parkeringsinformation på locum.se. Lägg särskilt märke till området kring NKS vid Karolinska sjukhusområdet i Solna och parkeringshuset vid Rosenlunds sjukhus som hanteras av annan parkeringsentreprenör.

 

HUR: Du laddar ner appen ApcoaFlow och registrerar dig som ny användare i appen när du ska parkera. På så sätt står du som vårdpersonal gratis i anslutning till sjukhuset. Var uppmärksam på att vissa platser är reserverade för besökare. För mer information se respektive fastighetssida.

QR-kod Apcoa Flow Appstore.png
Scanna denna QR-kod för att ladda ned Apcoa Flow i Appstore.

QR-kod Apcoa Flow GooglePlay.png
Scanna denna QR-kod för att ladda ned Apcoa Flow i Google Play. 

  • Registrera dig som användare i appen ApcoaFlow. Här finns en instruktion för ApcoaFlow.
  • Logga in via appen, ange zonkod för parkeringsområdet och bilens registreringsnummer.
  • Checka ut i appen när du åker hem för dagen. Du debiteras inget för din parkering.

TACK: Vi hoppas därmed underlätta och bidra till att du som vårdpersonal på ett tryggt sätt kan transportera dig till din arbetsplats. Det här är vårt sätt att säga tack för den enastående insats du gör i vården!

Apcoas kundtjänst: 08-556 306 70, e-post locum@apcoa.se

Locum kundtjänst: 08-123 172 00, e-post kundtjanst.locum@sll.se

Frågor & Svar

Arbetet med att programmera om de övriga tre apparna som redan finns idag (Parkster, Smspark, Easypark) och eventuella betalautomater hade tagit för lång tid. Vi har bara haft några få dagar på oss att hitta en gemensam lösning för hela Region Stockholm och Apcoa har därför tillbringat helgen samt måndag och tisdag denna vecka till att programmera om Apcoa Flow för att fungera för detta istället.

 

Upplägget gäller alla fastigheter som Locum förvaltar samt NKS-garaget och Fältsjukhuset Älvsjö (på Stockholmsmässan). Detta innefattar samtliga akut- och universitetssjukhus och mindre sjukhus.

Vi förhandlar just nu med Stockholms stad för att möjliggöra gratis parkering även i Rosenlundsgaraget.
Vi återkommer om det.

Vi har fortsatt den 3 april några barnsjukdomar i appen ApcoaFlow. Några personer har haft problem med att registrerar betalkort från Nordea. Tyvärr har det visat sig att Nordea har en bugg som gör att kortet inte accepteras. Vi beklagar detta och jobbar på en lösning. Under tiden utfärdar vi inga parkeringsböter, om man inte parkerat så att man hindrar trafiken eller utgör en fara. Syftet med att erbjuda avgiftsfri parkering under april-maj är att underlätta för dig att ta dig tryggt till och från din arbetsplats!

Det räcker att du registrerar dig som en vanlig användare och sedan parkerar på sjukhusets zonkod så kommer du automatisk att debiteras 0:- Besökare använder Parkster och Easypark eller automat som vanligt och betalar ordinarie besökstaxa. 

När du registrerar ditt kort har du eller din bank angett att alla internetköp ska verifieras med Mobilt BankID. Det är inget som har med Apcoa Flow-appen att göra utan är en inställning hos din kortleverantör. Stäng tillfälligt av funktionen hos din internetbank eller prova med ett annat kort som har andra inställningar.

Locums initiativ med avgiftsfri parkering för vårdpersonal har uppskattats av många i vården. Ett flertal har dock ställt frågor om möjligheten att få tillbaka avgiften för redan betald månadsavgift. Locum har tagit fram en lösning tillsammans med parkeringsleverantörerna, vilket innebär att digitalt köpt biljett återbetalas och biljett köpt i automat förlängs.

Digital biljett via Parkster: För att biljetten ska återbetalas måste den vara giltig till 20 april eller senare,
d v s minst 75 procent av biljettens värde ska ligga i april. Återbetalningen kommer att ske automatiskt till ditt betalkort eller korrigeras på din faktura. Du behöver inte göra någon särskild ansökan.

Pappersbiljett i automat: Pappersbiljett kommer att vara giltig lika många dagar extra som den var giltig i april när taxorna startar upp igen. Den återbetalas inte.

I grunden måste vi tro på att stockholmarna vill stötta vårdpersonalen och inte fyller våra parkeringsplatser med boendeparkerande. Det finns också en risk för en stor ökning av parkerande vårdpersonal och att parkeringsplatserna inte räcker till. Syftet med gratisparkering är att underlätta och bidra till att vårdpersonalen kan transportera sig till sin arbetsplats på ett tryggt sätt. Vi kommer att utvärdera beslutet den 14 april för att säkerställa att det fungerar. Nya beslut kan komma att tas efter det.

Kontrollavgifter kommer inte utfärdas för att du stått för länge i förhållande till biljetten eller att du saknar biljett. Bryter du mot trafikreglerna (blockerar trafik, hindrar framkomlighet, står på HKP utan tillstånd och så vidare) kommer dock fortfarande kontrollavgift utfärdas och inkrävas. Följande orsakskoder kommer avskrivas (och från 1 april inte utdelas). Avskrivning kommer att göras retroaktivt från 15 mars - 31 mars. 

  • 10. P-skiva saknas/ej avläsbar
  • 11. Parkerad längre än tillåten tid enligt P-skiva
  • 13. Parkerad längre än tillåten tid
  • 14. Parkeringsavgift ej erlagd
  • 15. Giltig parkeringsbiljett saknas/ej synlig
  • 16. Felvänd/ej avläsbar parkeringsbiljett
  • 17. Ogiltig parkeringsbiljett

Ja, följ skyltning och information på respektive sjukhus. Det kan dock vara så att vissa platser fortfarande måste vara reserverade för besökare.