Fortsatt utveckling av innovations-projektet Energieffektiv vård

Verksamheter vid Danderyds sjukhus brottades under sommaren 2018 med hög relativ luftfuktighet inomhus som periodvis medförde störningar för vården. Projektet Energieffektiv vård tog fram en lösning och förbättrade dessutom energieffektiviteten tack vare ny digital teknik och specialutvecklad visualisering.

Projekt Energieffektiv vård drevs mellan 2018-2020 i samverkan mellan Region Stockholm med Locum och Danderyds sjukhus, Vattenfall, KTH, Ericsson och Telia. Det var ett partnerskap med spetskompetens inom vårdprocesser, mätsystem, analys, visualisering, teknikplattformar, cybersäkerhet och energitillförsel. Projektet erhöll stöd av innovationsprogrammet Viable Cities som finansierades av Energimyndigheten. Projektet var också en del av Digital Demo Stockholm, ett partnerskap mellan offentlig verksamhet, akademi och näringsliv som syftar till att lösa samhällsutmaningar genom utveckling av smarta digitala funktioner.

"Locums uppdrag är att säkra bra och ändamålsenliga fastigheter för hälso- och sjukvården. Det här innovations- och samarbetsprojektet visar att vi genom modern teknik, digitalisering och samverkan kan bidra till ännu mer nytta för vården", berättar Thomas Ahlberg, Locums teknikchef. 

Projektomfattning, nytta och lösningar

De fyra verksamheterna Sterilcentral, Sterilförråd, Hjärtintervention och Dagoperation vid Danderyds sjukhus ingick i projektet. Nedan finnas en kortfattad sammanställning över nytta och lösningar som levererades genom projektet. Systemet som skapades inom projektet namngavs VAKEN som står för Visualisering Av Klimat och Energi. 

En mer utförlig beskrivning finns i projektets slutpresentation. Se länk nedan under "Mer information".

Nytta och problembild.JPG

Vidareutveckling till VAKEN 2.0

Under 2022-2023 har Region Stockholm och Locum avsatt ytterligare innovationsmedel för att vidareutveckla systemet VAKEN. Utvecklingen är nu klar vilket har ökat tillgängligheten till funktionerna i systemet och säkerställt kvalitén samt driftsäkerheten. Exempelvis görs numer mätvärdesinsamlingen med mer robust teknik när systemet integreras med byggnadernas befintliga styrsystem (SCADA). En annan del som utvecklats är att visualiseringen för verksamheterna och drifttekniker bygger på strömmande data med tidsfördröjning på endast några få sekunder. 

VAKEN_2.0.png
Bild: VAKEN 2.0 på Danderyds sjukhus byggnad 52, sterilförrådet.

VAKEN 2.0 implementeras i ett första steg på Sterilcentralen, Sterilförrådet samt Hjärtintervention på Danderyds sjukhus innan sommaren 2023. Under hösten 2023 kommer vi utreda möjligheten att införa systemet på samtliga operationssalar och medicinrum på Danderyds sjukhus. Därefter kan det färdiga systemet anpassas och implementeras inom andra ytor eller på andra sjukhus inom regionen där behov finnas.

Har ni frågor om projektet eller systemet VAKEN kontakta teknikchef, Thomas Ahlberg.