Innovationsprojektet Energieffektiv vård

Några verksamheter vid Danderyds sjukhus brottades med hög luftfuktighet som medförde störningar för vården. Projektet Energieffektiv vård löste situationen och förbättrade dessutom energieffektiviteten tack vare ny digital teknik och specialutvecklad visualisering.

Projekt Energieffektiv vård har drivits i samarbete mellan Region Stockholm med Locum och Danderyds sjukhus, Vattenfall, KTH, Ericsson och Telia. Ett partnerskap med spetskompetens inom vårdprocesser, mätsystem, analys, visualisering, teknikplattformar, cybersäkerhet och energitillförsel. Projektet har fått stöd av innovationsprogrammet Viable Cities, finansierat av Energimyndigheten. Det är också en del av Digital Demo Stockholm, ett partnerskap mellan offentlig verksamhet, akademi och näringsliv som syftar till att lösa samhällsutmaningar genom utveckling av smarta digitala funktioner.

"Locums uppdrag är att säkra bra och ändamålsenliga fastigheter för hälso- och sjukvården. Det här innovations- och samarbetsprojektet visar att vi genom modern teknik, digitalisering och samverkan kan bidra till ännu mer nytta för vården", berättar Jeppe Calom, Locums projektledare för Energieffektiv vård.

Ta del av en intervju med Jeppe Calom och Thomas Ahlberg, Locums teknikchef om projektet Energieffektiv vård. 

 

Problembild och nytta med projektet

De fyra verksamheterna sterilcentral, sterilförråd, hjärtintervention och dagoperation vid Danderyds sjukhus var de som ingick i projektet. Nedan finnas en kortfattad sammanställning över identifierade problemområden och vilken lösning som levererades genom projektet. Mer utförlig beskrivning finns i projektets slutpresentation.

Nytta och problembild.JPG

Demo, slutpresentation och frågor

Den 3 december höll projektet en öppen demo och slutpresentation. För alla som inte hade möjlighet att delta finns demon och slutpresentationen att ta del av i efterhand. Se länk nedan under "Mer information".