Två vårdpersonal i vårdkorridor
Två vårdpersonal i vårdkorridor

Tjänster

Tillsammans med vården och vår offentliga ägare erbjuder vi attraktiva och hållbara vårdmiljöer för dagens och morgondagens invånare i Region Stockholm.

Ett sjukhus är en komplex fastighet. Här finns många tekniska system som måste fungera dygnet runt, året runt för att den livsviktiga vården ska kunna bedrivas. Vi kombinerar effektiva byggprojekt med kunskap om hur man utvecklar komplexa och långsiktigt hållbara vårdfastigheter.

Genom innovation och samverkan leder vi utvecklingen av de bästa vårdmiljöerna i Sverige. 

Vårt tjänsteutbud

    

 

 puffbild_parkering_200x200px_220603.jpg

 

  puffbild_lokaler_film_200x200px_210623.jpg