Färgglada tvättsäckar.
Färgglada tvättsäckar.

Verksamhetsservice/Vaktmästeri

Hos oss finns stor erfarenhet och bred kompetens inom post, avfall och distributionslösningar, både i linjen och centralt i stödverksamheten.

När vi utformar våra upphandlingar anpassar vi oss helt till våra kunders behov och förutsättningar.

Vaktmästarnas uppdrag på sjukhusen är att samordna och ansvara för logistiken och dessa personer är oftast en ovärderlig resurs för kärnverksamheten samt för några av fastighetens grundfunktioner, avfallshantering och godsmottagning, som är en förutsättning för att verksamheterna på plats ska kunna bedriva sin verksamhet.

Det gemensamma vaktmästeriet som betjänar samtliga kunder bygger på en kostnadseffektiv lösning där servicen blir mer flexibel och arbetsuppgifterna utförs mer effektivt och säkert.

Effektivitet och kvalitet skapar vi med hjälp av mångårig erfarenhet samt genom genomtänkta rutiner för effektiva flöden inom sjukhuset.

Distribution

I distribution ingår att ta ett helhetsansvar för varumottagning och distribuera och hantera olika typer av inkommande leveranser, såsom post, gods, tvätt, textiler, förrådsvaror, laboratorieförsändelser, läkemedel, medicinska gaser och patientmat.

Avfallshantering

I avfallshantering ingår omhändertagandet av avfall som hämtas på miljöstationer. Till avfall räknas samtliga fraktioner i miljörummet, hushållsavfall, matavfall, farligt avfall (inklusive vårdens specialavfall), sekretessavfall, elavfall och grovsopor.

Extrabeställningar

Vaktmästeriet utför ofta extrabeställningar åt våra kunder. Detta kan vara göromål som verksamheten inte klarar av eller kan prioritera. Vanligt förekommande är möbelflytt inom sjukhuset, montering av möbler och möblering av konferensrum, tömning och rensning av förråd  med mera.

Vem kan beställa denna tjänst via Locum?

Vaktmästeritjänster är tillgänglig på följande sjukhus:

 • Dalen
 • Grimman 2
 • Handen
 • Jakobsberg
 • Löwenströmska
 • Maria
 • Nacka 
 • Rosenlund
 • Sabbatsberg
 • Sollentuna
 • Serafen

Kontakta oss

För mer information, kontakta vår kundtjänst.