Man i hjälm och gul väst.
Man i hjälm och gul väst.

Hyresgästanpassning

Vi utvecklar vårdfastigheter för att möta framtidens vårdbehov i Region Stockholm. En viktig del av detta är hyresgästanpassningar, det vill säga lokalprojekt som är initierade av våra hyresgäster för att exempelvis genom en ombyggnad förändra och utveckla sin verksamhet. Välkommen att kontakta oss!

Locum har till uppgift att förvalta och långsiktigt utveckla vårdfastigheter. Det innebär att skapa hälsofrämjande miljöer med god funktion, arkitektonisk samt teknisk kvalitet för både patienter och medarbetare inom Region Stockholm. Därför är det viktigt att hyresgästen och vi tillsammans arbetar för att skapa långsiktiga lösningar för framtiden i varje lokalprojekt! 

Samarbete genom hela byggprocessen

En gemensam målbild, ansvarstagande för slutresultatet och ett gediget arbete i de tidiga skedena är viktiga framgångsfaktorer. De som företräder den berörda verksamheten ska ha mandat att fatta beslut, föra verksamhetens talan och att förankra uppkomna frågeställningar och valmöjligheter i den egna organisationen. I större projekt så kan det innebära att någon inom sjukhusets egen fastighetsenhet företräder verksamheten. 

Hyresgästanpassning utförs för allas trygghet alltid av Locum eller av Locum godkänd leverantör. Vår projektledning har ansvaret för genomförande av lokalprojektet. Det är också vi som handlar upp konsulter och entreprenörer. Upphandlingen görs enligt Locums och Region Stockholms upphandlingsprocesser samt Lagen om offentlig upphandling. 

Arbetet underlättas genom uppdelning av byggprocessen i olika skeden. Varje skede innebär att man ökar preciseringen av hur lokalerna ska se ut. Våra förvaltare, projektledare, vårdlokalutvecklare och teknikspecialister hjälper hyresgästen i de olika skedena:

  1. Behovsanalys 
  2. Förstudie 
  3. Program
  4. Genomförande 
  5. Överlämnande 
  6. Utvärdering 

Skedena beskrivs på ett översiktligt och lättillgängligt sätt i broschyren Från idé till verklighet.
Här hittar du den.

Till dig som ska genomföra en behovsanalys

Behovsanalys är det första skedet i ett ombyggnadsprojekt. Du som hyresgäst ansvarar för innehållet men vi på Locum finns som stöd. Ta gärna hjälp av denna film där vi berättar om varför behovsanalysen är viktig, vad den ska innehålla och ger ett antal konkreta tips. 

Kontakta oss

Kontakta din förvaltare. Är du osäker på vem det är så kan du kontakta vår kundtjänst.