Sladdar i olika färger.
Sladdar i olika färger.

Fastighetsnät

Kompletterande nätverksuttag för anslutning av dator vid arbetsplats. Installation av fast telefoni. Flytt av eller nya abonnemang samt aktivering av telefoni och data. Vår nätadministration ger kvalificerad rådgivning och service.

Dessa kompletterande tjänster utförs alltid för allas trygghet av Locum godkänd och ramavtalad leverantör.

Fastighetsnät för fast och mobil kommunikation ingår i hyran

Idag finns två typer av nät för kommunikation i de fastigheter som vi förvaltar. Dels fastighetsnätet som är ett fast, gemensamt nät för distribution av information via data och telefoni. Dels ett trådlöst inomhusnät för mobil telefoni, basutbudet är 3G. Basinstallationen i fastigheten ingår i hyran. 

Övergång till 4G. Under 2022-2023 sker en övergång till 4G. Tidplanen följer Telias nedstängning av 3G och övergång till 4G. Än så länge är Grimman är den enda fastigheten som har 4G.

Kostnad 

Debitering enligt prislista.

Kontakta oss

Beställningar av fastighetsnät läggs via Locums webbportal,
eller via vår kundtjänst: 08-123 172 00

E-post: kundtjanst.locum@regionstockholm.se