Loungehörna med stolar och soffa.
Loungehörna med stolar och soffa.

Inhyrning av externa lokaler

Ibland får nödvändiga vårdverksamheter inte plats i regionens egna lokaler. Andra gånger behöver regionen bedriva verksamhet på platser där man inte har någon fastighet. I det läget behövs professionell hjälp att närma sig den komplexa hyresmarknaden.

Därför erbjuder vi tjänsten Inhyrning av externa lokaler till Regionens förvaltningar och bolag. Sammanfattningsvis handlar det om hyresförhandling, lokalplanering och förvaltning av hyreskontrakt. Eftersom vi förvaltar och hyr ut Region Stockholms fastigheter om två miljoner kvadratmeter sedan 1992 är vår kompetens inom vårdfastigheter unik.

Ditt ombud på hyresmarknaden

Våra hyresförhandlare är hyresgästens ombud på marknaden. Vi förhandlar och förvaltar hyreskontrakt på cirka 75 000 kvadratmeter i dagsläget. Bland våra kunder märks HSF, SLSO,Aisab och Karolinska Universitetssjukhusets Laboratorier. 

Tjänsten består av olika delar:

  • Behovsanalys/förstudie
  • Inventera lokalmarknaden och leta fram lämpliga lokalförslag till kunden
  • Förhandla fram hyresavtal samt upprätta ombyggnadsunderlag 
  • Rådgivning när det gäller projektkalkyler och finansiering för lokalanpassningskostnader
  • Förhandla kontrakt
  • Representera hyresgästen under ombyggnadstiden, bevaka tidplaner, kostnader med mera
  • Förvaltning av hyresavtal till exempel uppsägning av hyresavtal

Kostnad

Tjänsten kan köpas i delar eller i sin helhet. Teckna årsavtal eller köp enstaka konsulttimmar. Pris lämnas på förfrågan.

Kontakta oss

För mer information, kontakta våra hyresstrateg: